Nieuws Actueel

Evenement gaat voor weekmarkt

Nieuwe marktverordening biedt het college meer ruimte om ondernemers van weekmarkt te vragen uit te wijken, meldt BN/DeStem.

Edine Wijnands 9 maart 2016

Markt Amsterdam Kooplieden

Het moet in de toekomst eenvoudiger worden om bij een evenement op de Grote Markt in Breda de weekmarkt te verplaatsen. Het college gaat de huidige marktverordening aanpassen.

Dat is het gevolg van een motie die de gemeenteraad in november aannam. In die motie stelde de politieke partij BOB dat de Grote Markt voor meer bedoeld moet zijn dan voor de weekmarkt op dinsdag- en vrijdagochtend. Als er een meerdaags evenement is, moet het college aan de standhouders kunnen vragen om uit te wijken naar een alternatieve plek, aldus BOB.

Kennelijk een gedachte die andere politieke partijen deelden, want de motie kreeg een meerderheid en werd aangenomen. Waardoor het college verplicht is er rekening mee te houden bij de aanpassing van de huidige marktverordening.

OpmerkelijkOpmerkelijk, vinden de marktverkopers. "Er wordt in de motie wel erg makkelijk aan voorbijgegaan wat de gevolgen voor ons zijn als we een keer de markt verplaatsen", aldus marktondernemer Peter Dillisse, voorzitter van de Brabantse afdeling van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH). "Wij hebben de ervaring dat elke keer wanneer de weekmarkt wordt verplaatst ons dat de helft van onze inkomsten kost."

De marktkooplui zijn ondernemers die geld betalen voor de plekken op de Grote Markt waar zij hun kramen neerzetten. Plaatsen die bekend zijn bij de klanten. "Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan."

MeedenkenDe ondernemers zijn wel bereid mee te denken over een oplossing als er een evenement in de binnenstad is op de plek van de markt. "Mits er ruim van tevoren aan ons jasje wordt getrokken kunnen we natuurlijk meedenken over de mogelijkheden."

Dillisse vertelt dat de gemeente Breda hem heeft uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe marktverordening.

IdeeZijn idee: "Stel per jaar een aantal dagen vast dat de markt verplaatst mag worden. Zo wordt wildgroei voorkomen en hebben de ondernemers duidelijkheid over wat hen te wachten staat."

Volgens hem kan het niet zo zijn dat keer op keer de weekmarkt moet wijken voor de meest uiteenlopende festiviteiten. "Dan is het hek van de dam."

Het college van burgemeester en wethouders verwacht in september de nieuwe marktverordening voor Breda af te hebben en voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.