Nieuws Actueel

Ex-werknemer wil op vakantie met geld van de baas

“Ik heb in goed overleg afscheid genomen van een medewerker. Nu beweert hij dat ik met zijn eindafrekening te weinig vakantiedagen heb betaald. Moet ik die alsnog uitkeren?”

DAS - Recht uit de praktijk 25 mei 2016

Geldhangmat

De ex-werknemer van Frans wil nog geld zien voor vijftien vakantiedagen. Frans is met stomheid geslagen. Het klopt niet. Hij vraagt mij om zijn vakantieadministratie te bekijken. Frans heeft gelijk, maar de ex-werknemer blijft halsstarrig volhouden. Zelfs tot aan de rechter. Die stelt dat de werknemer moet bewijzen dat hij vakantiedagen te goed heeft. Maar de rechter geeft ook aan dat Frans moet motiveren waarom hij de claim van zijn ex-werknemer betwist. Stuwmeer Het verschil van inzicht ontstond doordat de werknemer iets over het hoofd had gezien. De huidige vakantiewet bepaalt namelijk dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen achttien maanden moeten opnemen. Dit om stuwmeren aan vakantiedagen in te dammen. Niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Alle dagen opgenomen Frans heeft zijn vakantieregistratie gelukkig goed op orde. Daarmee weten we de rechter ervan te overtuigen dat de werknemer al zijn dagen heeft opgenomen. De rechter wijst de vordering van de werknemer af. Had Frans geen administratie bijgehouden? Dan zou de werknemer nu waarschijnlijk, op kosten van Frans, genieten van een extra vakantie. Aan, wie weet, een stuwmeer.

Eva Boon is arbeidsrechtjurist bij DAS. Lees meer interessante verhalen op ons Recht uit de praktijk dossier. Of stel je vraag via das.nl/rechtuitdepraktijk Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben we de naam van de klant gefingeerd.