Nieuws Actueel

Export buiten EU groot in Friesland en Noord-Brabant

Friesland en Noord-Brabant zijn qua goederenexport het meest gericht op landen buiten de EU. Bij Friesland gaat het om 45 procent van de totale goederenexport. Voornamelijk zuivelproducten worden vanuit Friesland over de EU-grenzen geëxporteerd. Na Friesland volgt Noord-Brabant, dat onder meer veel chipmachines exporteert naar landen als Zuid-Korea en Taiwan. De Groningse export is het minst gericht op landen buiten de EU. Dat meldt CBS.

Van onze redactie 18 april 2016

Frieslandzuivel

Ook landelijk bekeken exporteert Noord-Brabant het meest naar niet-EU landen (24 procent), gevolgd door Noord- en Zuid-Holland. Bijna de helft van de export naar niet-EU-landen komt uit de Hollandse provincies. Uit het economisch gezien kleinere Friesland komt 2,5 procent van de Nederlandse export naar verre landen. Overigens is de EU voor alle provincies de belangrijkste afzetmarkt voor goederen.

Import Noors en Russisch gasAnders dan bij de overige provincies is het grootste deel van de import van goederen naar Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland en Groningen afkomstig uit landen buiten de EU. Het gaat hierbij om meer dan 60 procent van de goederenimport in deze provincies. Groningen importeert veel gas uit Noorwegen en Rusland. Zeeland haalt veel olie uit Rusland.

Absoluut gezien importeren vooral Noord- en Zuid-Holland veel goederen van buiten de EU. Dit hangt onder andere samen met de aanwezigheid van Schiphol en de Rotterdamse haven. Van de goederen die deze provincies binnenkomen, gaat overigens een aanzienlijk deel door naar het Europese achterland. Na Noord- en Zuid-Holland is Noord-Brabant de grootste importeur van niet-EU-goederen. Het belang van Noord-Brabant bij deze import is echter een stuk kleiner dan bij de export van goederen naar buiten de EU.

Duitsland belangrijkste handelspartner voor alle provinciesAls wordt gekeken naar de som van goederenimport en –export is Duitsland voor alle provincies de belangrijkste handelspartner. Onze oosterbuur is tevens de grootste exportpartner voor alle provincies. Vier provincies hebben een andere grootste goederenleverancier dan Duitsland: Groningen (Noorwegen), Limburg (België), Noord-Holland (China) en Zeeland (Rusland).

Groningen leunt het zwaarst op de handel met Duitsland. Ruim 30 procent van de Groningse goederenhandel is met Duitsland, wat vooral komt door de export van aardgas. Wordt er alleen gekeken naar de invoer, dan is Duitsland na Noorwegen en Rusland de derde handelspartner van Groningen. De terugval in aardgaswinning in 2015 heeft weinig invloed gehad op de Groningse gerichtheid op Duitsland. De provincies met de minste gerichtheid op Duitsland zijn Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland.