Nieuws Familiebedrijf

Familiebedrijven realiseerden 343 miljard euro omzet in 2015

Familiebedrijven hebben in 2015 voor 343 miljard euro omzet gezorgd. Dit komt neer op bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan één werkzame persoon. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

De Ondernemer 21 april 2017

Familiebedrijf 2

Een bedrijf is een familiebedrijf als er één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. Begin 2016 telde Nederland bijna 278 duizend familiebedrijven. Dit komt neer op 71 procent van alle bedrijven die meer dan één werkzame persoon hebben.

Kleine bedrijven

Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans dat het een familiebedrijf is. Waar drie kwart van de bedrijven van nul tot tien werkzame personen een familiebedrijf is, is dit bij de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen slechts 17 procent. Het omzetaandeel van familiebedrijven is met 50 procent dan ook het grootst onder bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseren de familiebedrijven 14 procent van de omzet.

Omzet per sector

In de horeca, bouwnijverheid en de autohandel en -reparatie realiseerden familiebedrijven meer dan de helft van de omzet. In de groothandel, industrie, informatie- en communicatiesector is het aandeel van familiebedrijven echter relatief klein.

Omzet per provincie

In Friesland, Overijssel en Gelderland is het aantal van familiebedrijven in de omzet per provincie het hoogst. In Noord-Holland, Groningen en Zuid-Holland is het aandeel van familiebedrijven relatief laag. In Groningen komt dit door de delfstoffenwinning, terwijl in Noord-Holland en Zuid-Holland relatief meer omzet gerealiseerd wordt door niet-familiebedrijven in de industrie en groothandel.