Nieuws Familiebedrijf

Nederlandse familiebedrijven internationaal vaker een succes

Nederlandse familiebedrijven opereren steeds vaker met succes buiten de eigen landsgrenzen. Familiebedrijven met een omzet van minimaal 40 miljoen euro worden beloond met hogere winstmarges van gemiddeld 0,6 procentpunt. Als ze de stap naar het buitenland durven nemen.

De Ondernemer/Foto: Patrick van Katwijk (ANP) 17 juli 2019

Familiebedrijven buitenland succes Kaag onderzoek

In het onderzoek van adviesbureau Clifton Finance en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim zijn de jaarverslagen van 2007-2017 van 228 familiebedrijven met een omzet van minimaal 40 miljoen euro in kaart gebracht. Deze data levert verrassende inzichten op.

,,De toename van de mate van internationalisering is opmerkelijk, ook al verschilt het per sector. Waar in het jaar 2007 42,4 procent van de omzet in het buitenland werd behaald, is dat tien jaar later 50,1 procent’, zegt Maarten Vijverberg van Clifton Finance. Vooral de sector industrie springt eruit met een omzetpercentage uit het buitenland van 77,6 procent in 2017.

Lees ook: Familiebedrijven zijn innovatiever dan vaak gedacht

Stapsgewijs internationaliseren

Familiebedrijven zijn van origine terughoudender om te internationaliseren dan beursgenoteerde bedrijven of andere middelgrote bedrijven. Ze investeren vaak met eigen vermogen en nemen minder risico met dit familiekapitaal. Ook zijn ze meer gericht op lange termijn doelen dan op korte termijn winst.

,,Bedrijven die internationaliseren doen dat veelal stapsgewijs. Omdat de thuismarkt te krap is voor verdere groei of omwille van de export aan internationale klanten. Dan is het logistiek efficiënter in een ander werelddeel nog een productie eenheid te vestigen. Nu we zien dat het loont, zullen wellicht meer familiebedrijven met internationale ambities volgen’’, zegt Erik Veldhuizen van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van hogeschool Windesheim.

Internationale familiebedrijven presteren beter

De bedrijven die de stap naar het buitenland durven nemen worden beloond met hogere marges. Ze houden onder de streep gemiddeld 0,6 procentpunt meer winst over. De hogere winstmarges van internationaal opererende familiebedrijven kunnen onder andere worden verklaard door het behalen van schaalvoordelen en door het aantrekken van de wereldeconomie.

De internationale familiebedrijven hebben na de economische crisis vrij snel geprofiteerd van de sterkere groei in de omringende landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar de resultaten in het buitenland zijn ook meer aan schommelingen onderhevig en fluctueren door de jaren heen. Internationalisatie gaat dus gepaard met meer risico’s maar levert op langere termijn een hogere winstmarge op.

Lees ook: Familiebedrijf Wiltec maakt megaklapper met order van 5 miljoen

Nederland in internationale toplijst

Nederlandse bedrijven scoren hoog op het gebied van internationalisering. Nederland nam in 2018 dan ook de tweede plaats in op de globalisatie index met de 100 meest geglobaliseerde landen ter wereld, die jaarlijks wordt opgesteld door het Swiss Economic Institute.

Bedrijven die internationaliseren doen dat veelal stapsgewijs. Omdat de thuismarkt te krap is voor verdere groei of omwille van de export aan internationale klanten

Erik Veldhuizen, hogeschool Windesheim