Nieuws Actueel

Fiscus helpt ondernemers bij baan voor vluchteling

Werkgevers die een vluchteling in dienst nemen, kunnen gebruik maken van tal van regelingen en subsidies, aldus Business Compleet. Van tijdelijke loonkostensubsidie tot op proef werken. Vooral gemeenten spelen een prominente rol. Wat ze aanbieden verschilt bijna per gemeente. Welke regelingen zijn er?

De Ondernemer 19 mei 2016

Vluchteling 5

Website De Sociaal Economische Raad (SER) heeft recent een website gelanceerd met informatie om de gevolgen van de arbeidsdeelname van vluchtelingen inzichtelijk te maken. De website geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen als 'mogen vluchtelingen in Nederand werken' en 'mag ik een vluchteling in dienst nemen?' Het belang van een baan is groot voor vluchtelingen om te participeren in de maatschappij. De SER: "Met een baan kunnen vluchtelingen op eigen benen staan. Daarom zijn er verschillende regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken."Fiscale regelingen Premiekorting (mobiliteitsbonus) Werkgevers die een vluchteling met een bijstandsuitkering aannemen, kunnen in aanmerking komen voor korting op de premies voor de werknemersverzekeringen. Dit wordt een mobiliteitsbonus genoemd. Voorwaarde is wel dat de vluchteling in kwestie:• ouder is dan 56 jaar• of een arbeidsbeperking heeft en daardoor niet het wettelijk minimumloon kan verdienen Regelhulp In totaal zijn er vier verschillende premiekortingen. Je kunt ook premiekortingen krijgen voor jongere werknemers (tussen de 18 en de 27) of als je iemand aanneemt met een WIA-uitkering. Als je niet zeker weet of je recht hebt op een premiekorting krijg je snel inzicht via een achttal vragen in de Regelhulp Premiekortingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeentelijke regelingen Gemeenten hebben ook vaalk zelf regelingen voor werkgevers voor het in dienst nemen van werkzoekenden uit bepaalde doelgroepen. Van welke regelingen je precies gebruik kunt maken, bepaalt de gemeente. Een paar voorbeelden.• Werk met behoud van uitkering Gemeenten kunnen werkgevers de mogelijkheid bieden om voor een korte periode een vluchteling op proef in dienst te nemen. Tijdens deze proefplaatsing of werkstage betaal je geen loon en behoudt de vluchteling zijn uitkering. De SER: “Heeft een vluchteling een hele kleine kans om betaald werk te vinden? Dan kan de gemeente toestemming geven om deze vluchteling voor langere tijd onbetaald werkervaring op te laten doen. Dat kan op een participatieplaats. Een participatieplaats duurt in eerste instantie 1 jaar en wordt eventueel met 1 jaar verlengd.” • Tegemoetkomingen Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om iemand uit de bijstand in dienst te nemen, zetten gemeenten verschillende soorten premies, subsidies en vergoedingen in. Elke gemeente is vrij om te kiezen of en welke tegemoetkomingen zij inzetten. Het werkgeversservicepunt in uw regio kan u informeren over de regelingen die voor u van toepassing zijn.

Lees hier het hele artikel.