Nieuws Actueel

Boeren in Flevoland hebben hogere opbrengst

Van onze redactie 4 januari 2016

Flevoboerenhebbenhogereopbrengst1065

Flevoland begint een doorsnee provincie te worden. Van oudsher heeft de provincie, die op 1 januari zijn dertigste verjaardag vierde, naar verhouding meer kinderen en minder ouderen dan de rest van het land. "Maar de verschillen worden kleiner'', aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De provincie blijft zich echter onderscheiden op het gebied van landbouw.

Flevoland heeft ruim 400.000 inwoners. Dat waren er ruim 177.000 in 1986. De afgelopen jaren groeit de provincie niet meer zo hard als vroeger. Flevoland is niet meer zo in trek om naartoe te verhuizen. Sinds 2011 verlaten meer mensen de provincie dan er vanuit andere provincies komen wonen. Dat de bevolking toch groeit, komt vooral door geboortes en voor een deel ook door immigranten.In de beginjaren waren het vooral jonge volwassenen die in steden als Almere en Lelystad kwamen wonen. Maar inmiddels keren mensen tussen de achttien en de dertig Flevoland de rug toe. Dertigers verhuizen veel minder naar de provincie. Daardoor begint ook Flevoland te vergrijzen.De provincie speelt nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse landbouw. De boerderijen in Flevoland zijn groter en hebben een hogere opbrengst dan in de rest van het land. Het aantal landbouwbedrijven in de provincie is sinds 1986 veel minder hard gekrompen (30 procent) dan in de rest van Nederland, waar ruim de helft is gestopt.Flevoland is volgens het CBS nog net zo belangrijk voor de Nederlandse akkerbouw als dertig jaar terug. Nog steeds is 12 procent van de Nederlandse akkerbouw er gevestigd.