Nieuws Actueel

Non-profit organisatie Fons helpt je bij vragen over bedrijfshuisvesting

Ondernemers in Breda en Tilburg kunnen terecht bij Fons voor hulp bij een huisvestingsproject. Met advies, verbinding en financiering helpt Fons ondernemers verder indien meer, minder of andere ruimte nodig is.

De Ondernemer i.s.m Fons 9 april 2018

Jeroen Fons Breda

Fons is er in beide Brabantse steden voor ondernemers met vraagstukken op het gebied van vastgoed of gebiedsontwikkeling. Dat kan gaan over nieuwbouw, verbouw, vergunningen of inpassingskwesties. In Breda is Fons is een samenwerking van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) met respectievelijk de gemeente Breda, in Tilburg van BOM en de gemeente Tilburg. De gemeenten hebben samen met de BOM expertise en investeringsmiddelen bijeengebracht met als voornaamste doel het bereiken van een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemingen. Fons helpt ondernemers door middel van optimale huisvestingsoplossingen hun ambities te realiseren, wat goed is voor de werkgelegenheid en bedrijven.

Oplossingen

Jeroen Krijgsman (46) vertaalt als procesmanager de vragen van ondernemers naar concrete en haalbare oplossingen. Hij legt uit dat ondernemingen die een maatschappelijke meerwaarde bieden bij de beoordeling van de investering een streepje voor hebben op bedrijven die slechts op financieel voordeel uit zijn. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf bezig is met duurzaamheid of dat een uitbreiding een flinke groei van de werkgelegenheid met zich meebrengt”, zegt Krijgsman. “Het biedt ook meerwaarde als er een oplossing komt die een gebied als geheel beter bruikbaar maakt voor meerdere gebruikers, bijvoorbeeld doordat het efficiënter in te delen of te gebruiken is.”

Meer weten over slimme bedrijfshuisvesting? Bezoek hier de site van Fons Breda of Fons Tilburg.

Sector

Opvallend veel bedrijven in de logistiek en industrie gingen met Fons in zee. Deze sectoren zijn niet per definitie de doelgroep, maar het is ook geen toeval, legt Krijgsman uit. “Ondernemers in deze sectoren hebben eerder een huisvestingsvraagstuk dan ondernemers in andere sectoren. We blijven sowieso weg van centrumlocaties. Ook kantoren behoren niet tot onze focus.” Tot het portfoliovan Fons behoren onder meer: TTO Sloop & Infra, GVT Group of Logistics, Bierens Machinefabrieken, P&M Express, AllPress Metals, Truckparking Rotterdam en Cook & Boon koffiebranderij.

Advies

Het antwoord vinden op een huisvestingsvraag start met een oriënterend gesprek. Dit gesprek helpt om de huisvestingsvraag helder te krijgen. Binnen Fons is er veel ervaring en kennis op het gebied van (her)ontwikkeling op bedrijventerreinen. Fons kan daardoor goed advies geven aan ondernemers. “Dankzij de directe link met de gemeente kunnen we ondernemers in de juiste richting leiden. We werken daarbij ook samen met dienstverleners, zoals makelaars en adviseurs”, zegt de procesmanager. Overigens werkt Fons ‘not for profit’, en zal ze voor haar eigen activiteiten dan ook geen kosten in rekening brengen.

Meer weten over slimme bedrijfshuisvesting? Bezoek hier de site van Fons Breda of Fons Tilburg.

Verbinding

Fons brengt verbindingen tot stand tussen mensen, bedrijven en omgeving. “Wellicht valt er een stuk grond of een pand te ruilen met je buurman. Of kunnen we een ondernemer in contact brengen met experts of financierende partijen op het gebied van het verduurzamen van vastgoed“, aldus Krijgsman

Financiering

Adviseren en verbinden staan vaak in dienst van het voorbereiden op financiering, zegt Krijgsman. Waar andere financiers afhaken vanwege te hoog risico of te laag rendement, kan Fons veel makkelijker instappen. Het gaat Fons immers niet alleen om financieel, maar om maatschappelijk rendement.
Daarnaast ondersteunt Fons waar nodig in het vinden van aanvullende financiering. “Dat wij instappen geeft meer zekerheid en vertrouwen aan banken en investeerders, waardoor het vaak een stuk makkelijker wordt de financiering geregeld te krijgen”, besluit Krijgsman.

cleardot

Dankzij de directe link met de gemeente kunnen we ondernemers in de juiste richting leiden

Jeroen Krijgsman, procesmanager Fons