Nieuws Actueel

Franchise moet zich gedragen

Het ministerie van Economische Zaken gaat onderzoeken of nieuwe gedragsregels voor de franchisesector in een wet moeten worden verankerd. Al een paar jaar is sprake van hoog oplopende conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers.

Van onze redactie 18 februari 2016

Hema logo borden

Recent kruisten zelfstandige ondernemers nog de degens met HEMA, Bakker Bart en Albert Heijn. Minister Henk Kamp wil ook een geschillencommissie in het leven roepen die kan ingrijpen als franchisenemers en -gevers er onderling niet uitkomen. Daarmee moet een gang naar de rechter worden voorkomen.

Franchisenemers mogen onder bepaalde voorwaarden een bedrijf uitbaten onder de naam van een andere onderneming. In de nieuwe Nederlandse Franchise Code staan rechten en plichten voor franchisegevers en -nemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een samenwerking. De handhaving wordt aan de betrokkenen zelf overgelaten. Aan de code is ruim een jaar gewerkt.

Kamp had om de gedragscode gevraagd na terugkerende berichtgeving over conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers. Zo kunnen franchisegevers voorwaarden nu nog eenzijdig wijzigen, met grote gevolgen voor de franchisenemers. De minister ziet de gedragsregels als goede leidraad voor de rechtspraak bij de beoordeling van geschillen. "Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering.” MKB-Nederland hoopt dat wetgeving niet nodig is, reageert voorzitter Michaël van Straalen. "De werking van de code staat of valt met onderling overleg. Gebeurt dat niet, dan volgt wetgeving. Maar ik geef de voorkeur aan zelfregulering.’’