Nieuws Actueel

'Franchisenemers moeten beter beschermd worden'

De Nederlandse Franchise Code wordt woensdag aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. De minister vroeg de franchisesector zelf om een code met gedragsregels te ontwikkelen, waarmee hij afziet van specifieke wet- en regelgeving ten aanzien van franchising. Dit bericht MKB Nederland woensdag.

De Ondernemer 17 februari 2016

Franchise zelfregulering NFC

De gedragsregels zijn door de sector zelf opgesteld en moeten bijdragen aan een evenwichtigere relatie tussen franchisegever en –nemer. Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, is dat hard nodig. "Het komt nu nog te vaak voor dat franchisenemers zich gedwongen voelen door de franchisegever", schrijft hij in een brief naar de minister.

Minister Kamp vroeg zelf om een Nederlandse Franchise Code (NFC), en wijkt met deze vorm van zelfregulering af van de specifieke wet- en regelgeving ten aanzien van franchising. Van Straalen hoopt dat franchisegevers en –nemers de NFC naleven in de praktijk. "Daar staat of valt de werking van de code natuurlijk mee. Gebeurt dat niet, dan volgt wetgeving. Maar ik geef de voorkeur aan zelfregulering in de sector."

Evenwichtige behartigingDe NFC is opgesteld door de vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers, en mede gebaseerd op de Europese Erecode voor Franchising. "De inhoud ziet toe op eerlijke handelspraktijken en versterkt het concurrentievermogen van dit business model", stelt Van Straalen.

In de NFC gaat het vooral over een evenwichtige behartiging van de belangen van beide partijen. Volgens Van Straalen is daar nu te weinig sprake van. “Franchisenemers dragen volledig bij aan de kracht van een formule. Het zijn ondernemers die zich met hart en ziel voor hun zaak inzetten en daar profiteert ook de franchisegever van. Dan moet die franchisenemer ook als zodanig worden gehoord en beter worden beschermd. Nu kan een franchisegever belangrijke bepalingen eenzijdig wijzigen, terwijl de gevolgen voor franchisenemers groot kunnen zijn.”