Nieuws Actueel

Friese MKB'er gaat er op vooruit

De Ondernemer 11 januari 2016

Ondernemer Friesland

Provincie Fryslân richt zich in een beleidsbrief op het versterken van de economische structuur. Uit de brief blijkt dat het brede midden- en kleinbedrijf er op vooruit gaat.

Het MKB staat centraal in de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’. In de brief bekijkt de provincie haar economisch beleid voor de komende vier jaar. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan de samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren en starters.

De provincie gaat bijvoorbeeld meer werk maken van acquisitie en benut de kansen die Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt. Uit dit beleid komt een inzet van ongeveer 366 miljoen euro voor de regionale economie voort.

Pijlers De provincie werkt met vijf actielijnen aan de pijlers waar onvoldoende op gescoord wordt. Dit zijn organiserend vermogen, innovatie en export, en grote uitdagingen voor de regionale economie.

De vijf actielijnen zijn als volgt: faciliteren MKB, beschikbaar stellen kapitaal, vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie en het stimuleren van internationaal ondernemen. De provincie werkt samen met haar partners aan de pijlers.