Nieuws Actueel

Fruitteler in nood door windsingels

Van onze redactie 22 januari 2016

Fruittelerinnooddoorwindsingels1065

Fruittelers in Dronten verwachten drie miljoen euro schade te lijden als ze hun boomgaarden moeten afschermen met windsingels van elzen of andere bomen, zo schrijft de Stentor. De eeuwigdurende singelverplichting heeft de gemeente opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) stapte woensdag naar de Raad van State in een poging dit af te wenden.Fruittelers hebben op zich geen nadeel van windsingels. Vaak hebben ze er zelfs baat bij. Er zal echter grote schade optreden als ze stoppen met hun bedrijf en hun grond willen verkopen aan akkerbouwers, zegt voorzitter Krijn de Hamer van de NFO in Flevoland. De verplichting de akkers te omsingelen blijft namelijk na verkoop bestaan, ook als er een niet-fruitkweker komt. "Daar zitten akkerbouwers niet op te wachten'', zegt de NFO-voorzitter.Dronten stelt dat de polder te kaal wordt omdat bijvoorbeeld bij Dronten en Kraggenburg fruitteeltbedrijven plaats maken voor akkerbouwbedrijven. Dat is niet aantrekkelijk voor recreanten, stelt de gemeente.Op het grondgebied van Dronten wordt nog op driehonderd hectare fruit geteeld. De exacte waardevermindering bij verkoop moet nog getaxeerd worden, maar De Hamer becijfert de schade op 10.000 euro per hectare. Het gemeentebestuur van Dronten heeft aangegeven planschadeclaims te zullen betalen.Op de rechtszitting woensdag kwam naar voren dat de singelverplichting ook geldt voor akkerbouwers die soms al jaren geleden grond hebben overgenomen van een fruitkweker. Dat zijn er nogal wat, meent fruitteler Frans Rijk van de NFO-Kring Flevo Noord. Het gaat niet zo best in de fruitteelt en de helft van de telers is al verdwenen, aldus Rijk.Volgens de NFO wordt de schade in dat geval nog groter want dan komen er ook schadeclaims van akkerbouwers. De schade zal bestaan uit extra onderhoudskosten en minder opbrengst voor de akkerbouwers die voormalige fruittelersgrond gebruiken. De windsingels zorgen namelijk voor schaduw waardoor er minder groeit en de grond natter blijft.De Raad van State zal binnen zes weken uitspraak doen.