Nieuws Actueel

Fusie belangrijke handelsverenigingen India en Nederland

De NICCT (The Netherlands India Chamber of Commerce and Trade) en de SIBC (voorheen Stichting Nederlands-Indiaas Centrum voor Handelsbevordering), die beide in Den Haag zijn gevestigd, gaan fuseren, zo schrijft het AD Den Haag.

LEO VAN DER VELDE 20 oktober 2017

India

Vipin Moharir, voorzitter van NICCT, geeft aan dat dit van essentieel belang is. ,,Zeker gezien de huidige inspanningen van zowel bedrijven als overheid om te komen tot meer samenhang in het bevorderen van de handels- en investeringsrelatie met India."

Handelsrelatie India intensiveren

Volgens Rajindre Tewari, voorzitter van SIBC heeft de Nederlandse overheid ook de behoefte aan een stevige Nederlandse gesprekspartner om de handelsrelatie met India als groeimarkt te intensiveren.

,,Daarnaast is het van belang om nauwer aan te sluiten bij de behoeften van het Nederlandse bedrijfsleven. Na de integratie van de handelskamers zullen op korte termijn gesprekken plaatsvinden met topsectoren om vanuit hun prioriteiten de business corridor Nederland-India verder te ontwikkelen."

Kamer van Koophandel voor Nederlandse- Indiase bedrijfsleven

Meer samenwerking moet leiden tot professionalisering van de gezamenlijke handels- en investeringsbevordering in die corridor, zoals beide onderhandelaars dat noemen.

NICCT is sinds 2001 de belangrijkste bilaterale Kamer van Koophandel voor het Nederlandse- Indiase bedrijfsleven. Sinds 2001 geeft deze KvK actief een stem aan leden met zakelijke activiteiten in en tussen de beide landen. ,,We werken vanuit de overtuiging dat er genoeg kennis, competenties en ervaring is binnen het bedrijfsleven in Nederland én India. En dat die elkaar op vele manieren aanvullen. Daarnaast is er ruimte voor uitbreiding van de handel tussen India en Nederland", weet Moharir. De leden zijn Nederlandse en Indiase multinationals en kleine- en middelgrote bedrijven.

De SIBC werd opgezet in 1995 als de eerste handelskamer voor zakendoen met India en als rechtspersoon voor alle handelsbetrekkingen, export-, investerings- en innovatie-bevorderende activiteiten.