Nieuws Actueel

Geen garantie op droge voeten

De eerste contouren van het Watersnoodmuseum als kersvers Kennis- en Herinneringscentrum tekenen zich af. Ouwerkerk moet meer en meer het internationale platform gaan bieden voor iedereen die welke informatie dan ook zoekt over het voorkomen van overstromingen, wederopbouw voor als het toch weer misgaat en bewustwording van de hedendaagse risico’s.

Marcel Modde | Foto's: Dirk-Jan Gjeltema 11 februari 2016

Watersnood

De gemeente Schouwen-Duiveland trekt de kar van het zogeheter Twee Zeeënproject, dat in samenwerking met het Engelse Kent en de Noordfranse kustregio wordt opgezet. "Het doel van dit alles is ons zo goed mogelijk voor te bereiden op en leren omgaan met klimaatverandering", vertelt gemeentelijk strategisch adviseur Eric Caspers in de PZC. "Dat kan zijn: hevige droogte, extreme regenval, maar dus ook zware stormen en overstromingen." Het waterschap en Rijkswaterstaat participeren via het Zeeuws overleg waterkeringen in het project. Ook de Hogeschool Zeeland wordt bij het initiatief betrokken. En daarnaast kijken de gemeente Capelle aan de IJssel en het waterschap rond Heerhugowaard over de schouders van het consortium mee.

Naast de technische kant worden met dit project nadrukkelijk de sociaal-ecomische aspecten van de strijd tegen het water belicht, zegt Caspers. "Daarvoor komt met name het museum om de hoek kijken. Wat doet een watersnoodramp met de bevolking? We schuiven 325.000 euro van de aangevraagde 9,5 ton Europese subsidie door naar het museum, om het oral historyproject af te ronden en zo een ‘boost’ te geven aan de ontwikkeling als kenniscentrum. Daarbij gaat het er ook om hoe de wederopbouw heeft plaatsgevonden. Al die kennis wordt vergaard, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt via de internetsite van het museum." Zodra het subsidie wordt toegekend (de verwachting is november dit jaar) heeft het consortium drie jaar de tijd om de Twee Zeeën op de kaart te zetten. Caspers gaat er vanuit dat het project veel extra belangstelling voor Ouwerkerk los maakt.