Nieuws Actueel

Geen time-out in conflict windpark

Van onze redactie 19 januari 2016

Conflictwindpark1065

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil de vaart in de ontwikkeling van de windplannen in de Veenkoloniën houden. Hij voelt dan ook niets voor een time-out voor een half jaar, schrijft het Dagblad van het Noorden. Dit weekend riepen in het Dagblad van het Noorden ongeveer 250 bedrijven in de Kanaalstreek/Buinermond en de Solargroep op tot een time-out in het conflict rondom de plannen voor de aanleg van het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De groep vreest voor escalatie gezien, volgens hen, de bevolking lijnrecht staat tegenover de politiek en de landbouwers die geld verdienen aan windmolens.“Windboeren hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten'', aldus de vereniging WindNee. Ondernemers houden vol dat dezelfde hoeveelheid energie geproduceerd kan worden met een ander initiatief: Solar Park Veenkoloniën. Dit zonneveld van 300 hectare zou dezelfde hoeveelheid energie kunnen produceren als 50 windmolens van 200 meter hoog.De minister ziet dit zonnepark niet als een vervangende energiebron, maar als een aanvulling. Daarnaast zegt Kamp dat het windpark Drentse Monden en Oostermoer qua omvang al is teruggebracht van 420-600 tot 150 megawatt. “Het voornemen is nu om dit kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning.''Het ontwerp inpassingplan voor het windpark wordt volgende maand daarom gewoon ter inzage gelegd. “Iedereen kan hier nog op reageren via het indienen van een zienswijze. Ik realiseer mij dat van de omwonenden die het betreft veel begrip wordt gevraagd voor de bouw van dit nieuwe windpark'', aldus Kamp.