Nieuws Actueel

Geen toestemming, geen zekerheid?

Mijn echtgenoot moet meetekenen als ik borg sta voor een lening van de bank aan mijn bv. Is dat nu echt nodig?

Jolande van Loon 1 juni 2016

Handtekening 2

Het hangt ervan af of de overeenkomst is gesloten voor de reguliere uitoefening van jouw bedrijf. Bij een vof of eenmanszaak zijn eigenaren volledig aansprakelijk en de directeur-grootaandeelhouder (dga) slechts beperkt. Als de bv financiering nodig heeft, vraagt de bank vaak zekerheid in de vorm van borgtocht. De dga moet dan de schuld aflossen als de bv zijn verplichtingen niet kan nakomen. De wet kent een gezinsbeschermende bepaling die maakt dat een echtgenoot soms niet handelingsbevoegd is zonder toestemming. VernietigingsverklaringBehalve voor borgtocht geldt dit ook voor rechtshandelingen met betrekking tot de echtelijke woning, bovenmatige giften en koop op afbetaling. Het is daarbij niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Naast de bescherming van de echtgenoot tegen zichzelf en de andere echtgenoot had de wetgever ook oog voor de optie van de vennootschap om krediet te krijgen. Als de borg is gegeven in het kader van normale uitoefening van het bedrijf van de bv, kan deze niet worden vernietigd. Als de toestemming ontbreekt, kan de andere echtgenoot een vernietigingsverklaring uitbrengen. De bank is hier natuurlijk niet gelukkig mee en stapte al vaak naar de rechter. Die legt de vernietigingsgrond strikt uit. Bij een vernietigingsverklaring is de kans groot dat de bank achter het net vist.

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Ook een vraag? vraag@deondernemer.nl.