Nieuws Actueel

Gemeente Almelo vs. ondernemers: meten met twee maten

Gemeente laat veiligheid garages versloffen, terwijl ondernemers meteen dwangsommen krijgen.

HENK BOUWHUIS 12 februari 2016

Parkeergarage annina romita

De aanschrijving van de gemeente viel eigenaar Henny ter Avest van kinderspeelparadijs Dolle Pret rauw op het dak. Uit brandweerinspectie bleek dat het gebouw aan het Noordbroek niet aan wettelijke brandveiligheidseisen voldoet. De ondernemer moet voor meer dan een ton aan maatregelen nemen. Medio maart moet het in orde zijn. Anders kan Dolle Pret fikse dwangsommen tegemoet zien, boetes die uiteenlopen van 2.500 tot 5.000 euro per overtreding per week.

HandhavingBij een kamerverhuurbedrijf aan de Schubertstraat van hetzelfde laken een pak. Recent heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook dit bedrijf een dwangsom op te leggen als niet snel aan brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

In beide gevallen gaat het om handhaving, waar op zich niks mis mee is. De gemeente moet er op toezien dat panden brandveilig zijn en maatregelen afdwingen als dat niet zo is. Veiligheid gaat boven alles.

MaatregelenIn dat licht is het bijzonder kwalijk dat de gemeente zelf brandveiligheidsregels aan de laars lapt. Al jaren. Want in 2009 was namelijk al in het stadhuis bekend dat vijf gemeentelijke parkeergarages in de binnenstad niet aan brandveiligheidseisen voldoen. Noodzakelijke maatregelen bleven uit. Wethouder Alex Langius (ChristenUnie) wuifde dinsdagavond de problemen min of meer weg in de raadsvergadering. Volgens hem is er geen direct gevaar voor mensen.

Een recent inspectierapport van de brandweer laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. In de parkeergarages is er momenteel sprake van 'onaanvaardbaar risico', omdat 'essentiële zaken' ontbreken. Daarbij gaat het onder meer om ontruimingsinstallaties, brandmelders en brandmuren. Het zijn ernstige tekortkomingen, die jarenlang geen prioriteit hadden in het stadhuis.

Alsnog brandveiligerNadat de brandweer (wederom) alarm heeft geslagen, gaat de gemeente de parkeergarages alsnog brandveiliger maken. Voor 1,5 miljoen euro wordt een scala aan maatregelen genomen. De planning loopt van komend voorjaar tot eind 2018. Eerst worden vluchtroutes in orde gemaakt. Ondertussen blijven de parkeergarages open. Daarmee loopt de gemeente Almelo willens en wetens risico. Dat blijkt uit jurisprudentie, waar het gemeentebestuur zelf mee op de proppen komt.

Het openhouden van een onveilige parkeergarage is eerder door de rechter als 'onrechtmatig handelen' veroordeeld. Als het mis gaat, is de gemeente aansprakelijk voor schade. Kortom: Almelo speelt met vuur. Pas over drie jaar voldoen de parkeergarages aan alle brandveiligheidseisen. Tot die tijd blijft de gemeente dus in gebreke. Tegelijkertijd verlangt dezelfde gemeente van ondernemers in de stad dat ze snel (kostbare) maatregelen nemen om aan brandveiligheidsvoorschriften te voldoen. Daarbij wordt geschermd met dwangsommen. Bij dergelijk stringent optreden, mag de burger verwachten dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Maar in Almelo is het meer de pot verwijt de ketel...

Als het onverhoopt mis gaat met de parkeergarages, is Almelo aansprakelijk voor schade.

Foto: Brandgevaarlijke parkeergarage. garage Stadsbaken bij Stadhuisplein Almelo (Aninna Romita)