Nieuws Actueel

Gemeente verwerpt bezwaren tegen nieuwbouw autobedrijf in Markelo

De gemeente wijst het bezwaar af van de provincie tegen de nieuwbouw van het autobedrijf van de Markelose garagehouder Sjouke Dijkstra aan de Rijssenseweg. Ook drie andere zienswijzen tegen de nieuwbouw zijn door de gemeente ongegrond verklaard.

Van onze redactie 1 februari 2016

Sjouke Dijkstra Annina Romita DTCT

Het autobedrijf van Dijkstra is sinds 1995 gevestigd in een gehuurd gebouw aan de Holterweg in Markelo. Door de groei van Dijkstra’s bedrijf is dat pand te klein geworden. De Markeloër heeft daarom aan de Rijssensewg 8.000 vierkante meter grond gekocht waar hij een nieuwe garage met een showroom wil bouwen.

VerhuizenDijkstra liet in 2006 voor het eerst aan de gemeente weten dat hij wilde verhuizen. De garagehouder voelde zich in zijn plannen jarenlang tegengewerkt door de gemeente, vooral door oud-wethouder Josh Sijbom, met wie hij niet door één deur kon. Met de huidige wethouder, Wim Meulenkamp, klikt het wel.

In september vorig jaar werd bekend dat de provincie niet aan de verhuizing wil meewerken en een zienswijze tegen de benodigde omgevingsvergunning zou indienen. Volgens gedeputeerde Monique van Haaf is het verlenen van die vergunning in strijd met het omgevingsbeleid van de provincie.

Ze wees er daarbij op dat Overijssel de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie nog niet heeft goedgekeurd. De provincie stelt dat er in Hof van Twente een overcapaciteit aan bedrijventerreinen is en dat de visie pas kan worden goedgekeurd wanneer die overcapaciteit wordt teruggedrongen.

Daar komt bij dat Zwolle niet wil meewerken aan een aansluiting van het nieuw te bouwen autobedrijf op de Rijssenseweg, een provinciale weg. Ook past nieuwbouw niet in het essenlandschap, vindt de provincie.

BestemmingHet te bouwen autobedrijf aan de Rijssenseweg is in strijd met het bestemmingsplan: er rust een agrarische bestemming op de locatie.

Maar wethouder Meulenkamp is bereid van het bestemmingsplan af te wijken om de nieuwbouw toch mogelijk te maken.

Hij zegt verder dat de gemeente bezig is de overcapaciteit aan bedrijventerreinen terug te dringen. Ook wordt de nieuwbouw volgens hem in het landschap ingepast en blijft de es onaangetast.

Verklaring 'van geen bedenkingen'De gemeenteraad wordt daarom gevraagd een verklaring ‘van geen bedenkingen’ te geven. Als dat is gebeurd kan de omgevingsvergunning worden verstrekt. De provincie en andere bezwaarmakers kunnen dat weer aanvechten. Of dat gebeurt is onduidelijk.

De provincie was gisteren niet in staat te reageren. Wethouder Meulenkamp benadrukt dat het overleg tussen gemeente en provincie over deze kwestie ‘constructief verloopt’: „Ik heb goede hoop dat we er samen uitkomen.”

Sjouke Dijkstra: „Ik niet anders dan afwachten.”

Foto: Sjouke Dijkstra - 2014 (Annina Romita - DTCT)