Nieuws Actueel

Gemeenten: geen Buurtzorg

Buurtzorg Nederland neemt alleen in Enschede de huishoudelijke hulp van TSN over. Andere gemeenten geven niet thuis.

Van onze redactie 24 februari 2016

Tsn anp

Van de veertien Twentse gemeenten is alleen Enschede bereid in zee te gaan met Buurtzorg Nederland om het werk van TSN te doen. Volgens de andere gemeenten is dit juridisch niet mogelijk. Ook in de Achterhoek krijgt Buurtzorg geen voet tussen de deur.

Nieuwe partijOmdat TSN binnenkort failliet wordt verklaard, gingen de gemeenten met elkaar in gesprek over voortzetting van de huishoudelijke hulp. Buurtzorg Nederland wierp zich op als de partij die het werk en de werknemers van TSN over wilde nemen. Maar na juridische consultatie komen met uitzondering van Enschede alle Twentse gemeenten tot de conclusie dat dit niet kan. Onder meer omdat Buurtzorg in 2015 niet meedeed aan de aanbesteding van de thuiszorg in Twente en niet ‘gescreend’ is op basis van de aanbestedingsregels. Tussentijds nieuwe aanbieders laten meedoen kan niet, zeggen de gemeenten.

VergoedingEen tweede argument is dat Buurtzorg een extra vergoeding verlangt bij de overname van het werk van TSN. Dat kan uitgelegd worden als ongeoorloofde staatssteun, zeggen de gemeenten, omdat andere aanbieders dit niet zouden krijgen. De dertien gemeenten willen het werk daarom aanbieden aan de andere organisaties die al in hun gemeenten werken, zonder extra geld. Deze zouden in staat zijn het werk over te nemen, waarbij er naar gestreefd wordt dat de huishoudelijke hulp bij dezelfde cliënt aan het werk blijft.

Buurtzorgdirecteur Jos de Blok noemt de juridische argumentatie van de gemeenten ‘flauwekul’. Met een kleine veertig gemeenten is hij wel akkoord. „Dat is een mooi begin. Nu kunnen we laten zien dat onze aanpak werkt. In 2017 doen we in de andere gemeenten mee met de aanbesteding.”

EnschedeEnschede is de enige gemeente die wel bereid is de knip te trekken. Niet om Buurtzorg tegemoet te komen, zegt wethouder Jurgen van Houdt, maar vanwege de continuïteit van de zorg bij cliënten en de werkgelegenheid. Buurtzorg zou daarvoor garanties willen geven. Enschede geeft Buurtzorg echter niet de gevraagde 131.000 euro. Wel is de gemeente bereid een ander budget aan te spreken. Of Buurtzorg daar gebruik van maakt moet deze week blijken. De andere zorgaanbieders in Enschede zijn woedend. Zij voelen zich ‘aan de kant geschoven’.

Foto: ANP