Nieuws Actueel

Gemeenten winnen strijd over huisvuil

Van onze redactie 14 januari 2016

Afval rommel engels brits wijster verwerkt

Brabanders krijgen geen naheffing omdat ze hun afval hebben gescheiden. Dat is de uitkomst van arbitrage tussen de Brabantse gemeenten en Attero. De afvalverwerker eiste bijna 13 miljoen euro omdat gemeenten minder huisvuil aanleverden dan afgesproken, maar is door een arbitrage-instituut in het ongelijk gesteld. Daardoor kan de afvalstoffenheffing voor burgers naar beneden.

Het conflict over huisvuil had Brabanders een smak geld kunnen kosten. In Oss, bijvoorbeeld, becijferden ze de mogelijke naheffing van afvalverwerker Attero op 1,8 miljoen euro. Dat zou neerkomen op 20 euro per inwoner, te verrekenen in de afvalstoffenheffing. Die ‘boete’ is van de baan nu Attero in het ongelijk is gesteld door het onafhankelijke Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Leuk en aardigHet geschil tussen de Brabantse gemeenten en Attero speelt sinds 2011. Gemeenten stuurden toen voor het eerst minder dan 510.000 ton restafval naar de afvalverbrandingsinstallatie in Moerdijk. Ze slaagden er steeds beter in vuilnis gescheiden in te zamelen. Allemaal leuk en aardig, maar Attero wees op contractuele afspraken uit de jaren negentig.

Toen was vastgelegd dat de gemeenten tot 2017 minimaal 510.000 ton afval zouden aanleveren om de vuilverbrander rendabel te houden. Het bedrijf beweerde 12,7 miljoen euro schade te hebben geleden in de periode 2011-2014 en eiste dat gemeenten zouden betalen voor vuilnis dat ze niet hadden laten verbranden. Die claim is onterecht, oordeelt het NAI nu.

Volle krachtHet minimumtonnage was afgesproken om te garanderen dat de oven niet leeg zou komen te staan. Wat blijkt? Tussen 2011 en 2014 draaide de installatie op volle kracht door. Elk jaar werd er meer dan 510.000 ton vuil verbrand. Attero vulde het tekort aan Brabants huisvuil aan met ander afval uit Zuid-Nederland. Het bedrijf heeft geen schade geleden, dus hoeven de gemeenten die ook niet te vergoeden, is de redenering. "Dit is goed nieuws voor de Brabantse burger”, reageert de Tilburgse wethouder Berend de Vries, die alle Brabantse gemeenten in de kwestie vertegenwoordigt. "Deze uitspraak heeft niet alleen effect op de afvalstoffenheffing. Hiermee is ook een mogelijke rem op verdere afvalscheiding weggehaald.” De uitspraak van het NAI is in principe bindend, zegt De Vries. Het bedrijf wilde gisteren niet inhoudelijk reageren. Het beraadt zich op het vonnis.