Nieuws Actueel

Gezondernemen: het mes snijdt aan twee kanten

“Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid,” zegt Rik Nijkamp van arbodienst mkbasics.nl, “maar als leidinggevende speel je wel degelijk een belangrijke rol in het welbevinden van je mensen, zowel fysiek als psychisch; zonder hen te pamperen.”

Anno Oude Engberink 18 april 2017

M Kbasics

Hoe gezonder de werknemers, des te beter de werksfeer, productiviteit en resultaten. Er
zijn verschillende methodes om dat te bereiken. Rik: “Het is alleen vaak nodig om leidinggevenden duidelijk te maken welke, wetenschappelijk onderbouwde, methodes
ook daadwerkelijk helpen.”

Lees ook: Business Festival: een dag vol succesverhalen

“Als leidinggevende moet je personeel zeker aanspreken op hun gedrag,” zegt Rik. “De meesten stellen lastige gesprekken uit, kijk dus vooral ook zelf in de spiegel: geef ik wel het goede voorbeeld?, bied ik voldoende ruimte om zelf aangesproken te worden?” Nog een belangrijke vingerwijzing: “In de basis gaat het er als leidinggevende niet om wat je zegt, maar om wat je doet! Geef aandacht aan je personeel, motiveer en geef complimenten. Dan bereik je meer dan je denkt!”

Meer weten?

Kom dan 20 april naar de kennissessie van Rik tijdens het Business Festival.