Nieuws Actueel

Zonnepark goed voor 2.800 huishoudens

Adviesclub Het Groene Brein adviseert om bewoners en bedrijven actief te laten deelnemen in plannen voor zonnepark op de vuilstort van Avri. Directeur Erik de Vries wil het park eerst realiseren, zo schrijft De Gelderlander.

Menno Provoost 12 mei 2016

Zonnepark1065

Direct omwonenden en bedrijven van het toekomstige zonnepark op de vuilstort van Avri moeten actief bij de ontwikkeling hiervan betrokken worden. Dat adviseert Het Groene Brein, een organisatie van wetenschappers die 'nieuwe economie' stimuleert. Het levert besparingen op voor de initiatiefnemers en versterkt de lokale economie en de maatschappelijke betrokkenheid.

Mede-eigenaarHet Groene Brein stelt voor om bewoners en grootverbruikers van de bedrijventerreinen via directe lijnen aan te sluiten op het zonnepark. Dit in plaats van een netaansluiting op het dichtstbijzijnde onderstation van Liander, 7 kilometer verderop in Buurmalsen. Daarmee worden kosten bespaard en zijn gebruikers meer onafhankelijk. Ook het windmolenpark met drie molens die later op deze locatie moeten verrijzen kan hierop aangesloten worden.

De bewoners en bedrijven worden in het voorstel mede-eigenaar via een coöperatie en krijgen een belang en zeggenschap.

AvriHet plan voor het zonnepark is door Avri ontwikkeld. Avri is een publiek uitvoeringsbedrijf van tien gemeenten. Voor het zonnepark is Avri Solar bv opgericht. Dit wordt aangestuurd door de directeur van Avri en bestuurders van de regiogemeenten. Vooralsnog wordt het park in Geldermalsen met zo'n 37.000 zonnepanelen op 12 hectare het grootste solarpark van Nederland. De panelen, samen goed voor 9,3 megawatt, kunnen genoeg energie leveren voor ruim 2.800 huishoudens.

Het ministerie van Economische Zaken heeft op het produceren van de duurzame stroom maximaal 14,4 miljoen euro subsidie toegekend. Er is een investering van 11,3 miljoen euro nodig om het park aan te leggen. De banken zouden zeker 80 procent willen financieren. Avri zou ongeveer de helft van de overige 20 procent zelf willen investeren en heeft voor de andere helft het investeringsfonds van de provincie PPM Oost om een lening gevraagd.

VisieDirecteur van Avri Erik de Vries ziet zeker een rol voor bewoners en bedrijven weggelegd in het solarpark, maar nog niet op dit moment. Eerst moet het plan echt van de grond komen. "Het is onze visie om zo’n groot mogelijke maatschappelijke bijdrage te leveren”, aldus De Vries. „Ook om de winst van de stroom en het imago zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de lokale inwoners en bedrijven. Hoe meer partijen participeren in het initiatief, hoe beter dat gaat. Hoe we dat gaan vormgeven, gaan we volgend jaar bekijken.”Op dit moment richt Avri zich volledig op het rond krijgen van de financiering en het zorgen dat de bouwopdracht voor het einde van het jaar verstrekt kan worden. Dit is namelijk een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie. De Vries: "Als we er nu allerlei belanggroepen bij betrekken, levert dat te veel vertraging op. Dat zou de kans vergroten dat het helemaal niet gerealiseerd wordt.” De voorgestelde optie van Het Groene Brein om bewoners en bedrijven direct aan te sluiten op het solarpark lijkt daarmee ook onwaarschijnlijk. De Vries: "Er is nog geen definitieve keuze gemaakt wat de optimale aansluiting is, maar hoe ingewikkelder je het maakt hoe langer het duurt. Het tijdstip dat het allemaal rond moet zijn, komt snel dichterbij.”