Nieuws Actueel

Groter windpark bij Kop Afsluitdijk

Van onze redactie 21 januari 2016

Windmolensmoetenwinsumklimaatneutraalmaken1065

Bij de Kop van de Afsluitdijk is ruimte voor een windpark. Dat mag van de provincie een maximaal opwekkingsvermogen van 36 megawatt hebben, schrijft Leeuwarder Courant.

In het gebied staan nu al molens van Nuon Wind Development BV (zeven) en Brouwer Windturbine BV (drie). Zowel Nuon als Brouwer kunnen extra opwekkingsvermogen aanvragen. Ook anderen kunnen het initiatief nemen, maar ze moeten dan wel grond hebben. Komen er aanvragen, dan werkt de provincie planologisch mee.