Nieuws Actueel

Haven Rotterdam: overslag zal komende 30 jaar sterk veranderen

De overslag in de haven van Rotterdam zal de komende dertig jaar sterk wijzigen. Het aandeel stukgoed, goederen die per stuk worden verscheept in plaats naar maat of gewicht, zal sterk toenemen. Het volume van natte bulk zoals olie en vloeibare chemicaliën zal juist flink minder worden, zo is de verwachting.

ANP 30 september 2022

ANP300922115 1

De ontwikkeling van droge bulk, waaronder ijzererts, zand, graan en steenkool is weer sterk afhankelijk van de toepassing van onder andere biomassa. Verder zal er een groeiende vraag zijn naar containertransport. Het havenbedrijf Rotterdam wil er in de toekomst zeker van zijn investeringen te kunnen doen voor het aantrekken van nieuwe goederenstromen. Ook over toekomstige bedrijvigheid en duurzame ontwikkelingen moet geen twijfel bestaan. Daarom heeft de grootste haven van Europa een viertal scenario's geschetst om snel in te kunnen spelen op veranderingen.

In alle scenario's neemt de overslag van containers toe en is er minder vraag naar natte bulk. De mate waarin veranderingen doorzetten is bijvoorbeeld afhankelijk van het tempo van de energietransitie.

Fasering fossiele energie

In een van de scenario's houdt het havenbedrijf er rekening mee dat fossiele energie in 2050 uitgefaseerd is, waarbij internationaal goed wordt samengewerkt. Dit leidt onder andere tot fors meer overslag van containers vanwege de sterke economische groei. In een andere scenario is de samenwerking wereldwijd minder vanzelfsprekend. Daardoor zal een aantal landenclusters wel inzetten op verduurzaming, maar is dit niet mondiaal. Dit zal zorgen voor een verslechtering van het Europese vestigingsklimaat. In dit scenario neemt de overslag van kolen, olie en ijzererts sterk af.

In het scenario met sterk oplopende geopolitieke spanningen zal de klimaatverplichting naar de achtergrond verhuizen, zo leert de analyse. Op dat moment zal de economische groei ook laag zijn en zal dit ook zijn weerslag hebben op de overslagvolumes.

Inkeer

Tot slot kwam het havenbedrijf met het scenario 'wake-upcall'. Daarin zullen de toenemende zorgen om de economische gevolgen van schokken zoals voedsel- en energiebeschikbaarheid of extreem weer op een gegeven moment tot inkeer leiden. Op dat moment wordt ingezien dat rigoureuze ingrepen nodig zijn om de CO2-uitstoot te beperken. Dat zal onder meer zorgen voor substantieel meer overslag van niet-fossiele brandstoffen. Ook zal er een late maar snelle energietransitie volgen. Daarvoor is bijvoorbeeld opslag voor CO2 vereist.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws