Nieuws Actueel

Bedrijfspanden moeten energiezuiniger worden; dit is de impact voor jouw kantoor

Eerder aangekondigde regelgeving is een feit: kantoorgebouwen in Nederland moeten in 2023 over minimaal energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze aanscherping is opgenomen in het Bouwbesluit (art. 5.11) en geldt voor kantoorgebouwen vanaf 100 vierkante meter.

Siebe Schootstra | Foto: Pexels 7 januari 2019

Alternative energy blur business 1076807

Ruim de helft van de kantoorgebouwen in Nederland voldoet momenteel niet aan deze eis. Door onvoldoende isolatie en verouderde klimaatinstallaties is het energieverbruik van deze gebouwen onnodig hoog. Gebouwen waarvan de energie-efficiëntie niet verbeterd wordt, mogen per 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit vormt een risico voor de exploitatie van het gebouw, maar ook voor de waardeontwikkeling. Het zijn dan ook de banken en vastgoedfinanciers die met argusogen de ontwikkelingen volgen.

Energielabel

Het energielabel is een waardering van de energie-efficiëntie van een gebouw. Eigenaren van gebouwen moeten bij verkoop en verhuur een energielabel kunnen overleggen. Zo’n label wordt opgesteld door een gecertificeerde energieadviseur die de energieprestatie van het gebouw rekenkundig beoordeelt. Op basis van gegevens als isolatiewaarden, warmtevraag en de specificaties van gebouwgebonden installaties wordt de Energie Index bepaald en daarmee de labelklasse.

Energielabel C staat voor een Energie Index van maximaal 1,3. Hoe lager de index, hoe groener het label. Energielabel A staat voor energiezuinig, al is dat maar betrekkelijk. In de EU is afgesproken dat alle gebouwen in 2050 klimaatneutraal moeten zijn; met een label A ben je nog maar halverwege. Verwachting is ook dat het verplichte C-label in 2023 opgevolgd zal worden door de eis label A te halen in 2030. Ook wordt verwacht dat de regelgeving uitgebreid wordt naar andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs.

Lees ook: Ook voor ondernemers stijgt de energierekening: 7 handige tips

In Nederland staan 68.000 kantoorgebouwen, zo’n 87 miljoen m2. Hiervan heeft 52% een energie-index groter dan 1,30: een energielabel D of slechter. Volgens berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw bedragen de totale kosten voor verbetering bijna een miljard euro.

Wat moet je doen?

Ondernemers die een kantoorgebouw bezitten, gebruiken, huren of verhuren van meer dan 100 m2 worden met de labelverplichting geconfronteerd. Vrijgesteld zijn monumenten en gebouwen die binnen een termijn van twee jaren gesloopt of getransformeerd worden. Ook een kantoor als nevenfunctie, bijvoorbeeld een kantoorruimte in een bedrijfsgebouw, is vrijgesteld.

Het eerste dat je kunt doen is nazien over welk label je gebouw beschikt. Dat kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft je gebouw nog geen label? Dan kun je een energieprestatie-advies inwinnen en tegelijk een plan laten maken voor het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw. Dit kost geld, maar let op, je verdient het waarschijnlijk snel terug.

Lees ook: Deze kansen biedt de energietransitie voor het mkb

Lagere exploitatielasten

Voor een gemiddeld kantoorgebouw bedragen de energiekosten zo’n beetje de helft van servicekosten, al is de bandbreedte groot. Zo kunnen de kosten voor energie oplopen van 20,- tot 50,- euro per m2 per jaar. De kostenbesparing die voortkomt uit maatregelen voor de verbetering van de energie efficiëntie van het gebouw, kun je zien als een budget voor de noodzakelijke investeringen.

Veel maatregelen voor energiebesparing verdienen zichzelf terug en sommige al binnen enkele jaren. Het verbeteren van de isolatie van dak, gevel en beglazing vergt een grote investering en kent daarmee een lange terugverdientijd. Voor een gebouw waar op jaarbasis gezien de verlichting genoeg uren brandt, is led een oplossing die zeer snel terug te verdienen is. Daar tussenin liggen maatregelen zoals het verbeteren van klimaatinstallaties, toepassen van slimme regelingen voor verlichting of terugwinnen van warmte uit ventilatie.

Banken willen helpen

Financiers van vastgoed willen graag betrokken zijn bij de plannen voor het verduurzamen van kantoorgebouwen. Dat is uit puur eigenbelang: als het onderpand waarde verliest, loopt de financiering gevaar. De grote banken bieden naast advies ook rentekorting op leningen voor het verbeteren van de energie efficiëntie. Dat maakt de businesscase voor het verduurzamen van gebouwen alleen maar beter.

Extra steuntje in de rug is dat in toenemende mate bewijs gevonden wordt voor een positieve waardeontwikkeling van vastgoed met een duurzaam en energiezuinig karakter. Een kantoorgebouw met label A is makkelijker te verhuren, bovendien tegen een hogere huurwaarde. Ook op de balans stijgt duurzaam vastgoed in waarde; volgens onderzoek zelfs in percentages met dubbele cijfers. ING spreekt van 10% of meer en Canadees onderzoek mikt op een waardevermeerdering dankzij duurzaamheidsaspecten van 15%.

Een energielabel zegt alleen maar iets over de energie efficiëntie. Wil je dat je gebouw op meerdere duurzaamheidskenmerken scoort, dan bestaan daarvoor duurzaamheidscertificaten als BREAAM, LEED en GPR-gebouw. Met online software kun je op basis van specifieke gebouwkenmerken voorspellen hoeveel bepaalde maatregelen je opleveren. In samenhang met het meerjaren onderhoudsplan kun je dan een plan van aanpak maken.

Energieprestatiecontract

Voordat je verbeteringen aan het gebouw laat uitvoeren, kun je overwegen dit in de vorm van een energieprestatiecontract te doen. Dit houdt in dat een leverancier, van bijvoorbeeld nieuwe, energiezuinige klimaatinstallaties, het toekomstig energieverbruik garandeert. Op die manier liggen je toekomstige, lagere exploitatiekosten vast voor een lange periode. Dat geeft niet alleen jezelf, maar ook je financier de nodige zekerheid.

Meer informatie over energielabel C voor kantoren vind je hier.