Nieuws Actueel

Helft ZZP’ers zonder AOV wél bereid te betalen voor de verzekering

Ruim 4 op de 10 ZZP’ers (42,2%) heeft geen arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV), terwijl zij zich wel degelijk bewust zijn van de risico''s . De helft van deze groep ZZP'ers is wel bereid zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar tegen een relatief lage premie. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 969 ZZP'ers in opdracht van Aegon.

Van onze redactie 28 juni 2016

Aov arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten wanneer

Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel meer ZZP'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het aantal bewust AOV-loze ZZP'ers is gelijk gebleven. Het percentage zzp’ers die de AOV in overweging nemen is licht gedaald met 3%.

Wanneer wél een AOV?Iets meer dan de helft van de bewust AOV-loze ZZP'ers (21,6% van het totale aantal ZZP'ers) wil zich wel tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren en zijn bereid gemiddeld €52,10 per maand te betalen. Dat is fors minder dan de ZZP'ers die een AOV overwegen (€104,83) en ZZP'ers die al over een AOV beschikken (€237,25).

Wat verwacht de ZZP'er?In ruil voor de relatief lage gemiddelde premie van €52,10 per maand verwacht de bewust AOV-loze ZZP'er gemiddeld 47,5% van de huidige bruto jaaromzet te ontvangen. Dit komt neer op een uitkering van €23.449,21 per jaar. De ZZP'ers die een AOV overwegen verwachten een uitkering van 62,7% van de huidige bruto jaaromzet. Dit komt neer op €31.322,14 per jaar tegen een gewenste gemiddelde premie van €104,83. ZZP'ers die al over een AOV beschikken verwachten een uitkering van 58,3% van de huidige bruto jaaromzet in ruil voor de gewenste gemiddelde premie van €237,25. Die uitkering komt neer op €44.191,84 per jaar.