Nieuws Actueel

Het belang van goede zaden voor arme boeren

Goede zaden zijn essentieel voor boeren in ontwikkelingslanden, schrijft de Volkskrant. De Access to Seeds Index meet welke zaadbedrijven daaraan bijdragen.

Joris Tielens 25 februari 2016

Zaden

Boeren in arme landen hebben meer aan bedrijven in hun eigen regio’s dan aan multinationals om aan kwalitatief goede zaden te komen. Dat blijkt uit de eerste Access to Seeds Index, die vandaag uitkomt. Het van oorsprong Nederlandse groentezaadbedrijf East-West Seed doet het meest zijn best om groentezaden te maken voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Multinationals als Dow en Monsanto doen veel minder voor ze. Van de multinationals staat het Amerikaanse DuPont Pioneer boven aan de index voor akkerbouwgewassen. De index vergelijkt de inspanningen van zaadbedrijven om arme boeren te bereiken met voor hen geschikte rassen. De ranglijst is een Nederlands initiatief met financiering van de Nederlandse overheid en de Bill&Melinda Gates Foundation, elk met 1,5 miljoen euro. De toegang tot zaden is van grootbelang om de voedselvoorziening te verbeteren. Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden kunnen hun opbrengst verdrievoudigen als ze betere zaden gebruiken. Lokale boeren missen niet alleen het geld om de zaden te kopen,maar ook de kennis om ze goed te gebruiken en de oogst met winst te verkopen. Met betere informatie valt dat te verbeteren. Sommige bedrijven trainen boeren om zo een nieuwe afzetmarkt te creëren voor hun zaden.Op dit moment kopen boeren meer dan de helft van hun zaden op de lokale informele markt en maar 2,4 procent van commerciële bedrijven. In Afrika bereiken vooral de kleinere regionale zaadbedrijven veel boeren omdat ze een groter distributienetwerk hebben dan de multinationals. Ook veredelen deze bedrijven specifieke lokale gewassen gericht op arme boeren. De toegang tot zaden is vooral een kwestie van geld. Het veredelen van gewassen is duur en in de westerse wereld kunnen multinationals veel meer geld verdienen aan hun producten, zodat bedrijven maar weinig rassen veredelen voor de markt in ontwikkelingslanden. Maar er is sprake van gestage verbetering, stelt Ido Verhagen, directeur van de Access to Seeds Index Foundation die de afgelopen jaren de index opstelde: 'Deze bedrijven nemen toegang tot zaden voor arme boeren serieus en zien het als een kans in een groeimarkt van 500 miljoen boeren. Maar ze kunnen ook nog veel verbeteren.'

Lees het hele artikel in de Volkskrant.