Nieuws Actueel

'Het is afwachten wat de landbouwers willen'

Anton Goegebeur 25 januari 2016

Hetisafwachtenwatdelandbouwerswillen1065

Agrarische natuurverenigingen in Flevoland zoeken een nieuwe roeping. Zij werden aanvankelijk opgericht om landbouwers te betrekken bij natuurbeheer en een rol te spelen in gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit stopt nu want deze bevoegdheden worden overgenomen door het nieuwe Flevolands Agrarisch Collectief of FAC, schrijft de Stentor."In het collectief zitten zes lokale agrarische natuurverenigingen", legt voorzitter Coby Dekker-van den Berg uit. Het gaat om Rivierduingebied, Langs de Vaart, Schokkerambacht, Rondom Het Greppelveld, Kop van de Nop en Akkerwaard. "Samen behartigen wij de belangen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer."BelangenJos de Laat, voorzitter van De Kop van de Nop in de Noordoostpolder betwijfelt of zijn vereniging voldoende werk overhoudt om te blijven voortbestaan. "Het is afwachten wat de landbouwers willen. De belangen van de provincie stroken niet altijd met die van de lokale gemeenschap."Dekker-van den Berg benadrukt dat het FAC goed luistert naar de achterban in de provincie. "Wij gaan ons inzetten voor lokaal agrarisch natuurbeheer."Rivierduingebied twijfelt niet. De vereniging ten noord-westen van Swifterbant heeft voldoende werk. "Wij zijn het uithangbord van het FAC bij de lokale boeren. Met wandeltochten en workshops onderhouden wij ons draagvlak", aldus voorzitter Maarten Schoone.Dekker-van den Berg is zelf voorzitter van Rondom Het Greppelveld nabij Dronten. Zij hoopt dat de organisatie blijft bestaan als streekvereniging. "Wij houden voldoende activiteiten over, zoals onderhoud van het Torenbosje, het uittekenen van fietsroutes en de jaarlijkse Beleefdag."Rondom Het Greppelveld moet wel op zoek naar naar een nieuwe voorzitter. De laatste termijn van Dekker-van den Berg loopt dit voorjaar af. "Enkele bestuursleden van Rondom Het Greppelveld zijn ook actief in het collectief. Iedereen moet de afweging maken of de combinatie mogelijk is."Dekker-van den Berg benadrukt dat iedereen uit Dronten en ruime omgeving welkom is op de komende ledenvergadering, maandag 1 februari 's avonds in Beachclub NU in Biddinghuizen. De toekomstplannen van de lokale agrarische natuurverenigingen wisselen sterk. Rivierduingebied heeft het volste vertrouwen in de toekomst maar Dekker-van den Berg vermoedt dat Langs de Vaart uit Lelystad in een slaapmodus gaat door een gebrek aan opdrachten. "Ze kijken de komende periode de kat uit de boom."