Nieuws Actueel

Het pensioenakkoord: nu snel aan de slag met de uitwerking

De kogel is door de kerk. Nu ook de leden van FNV en CNV hebben ingestemd met het pensioenakkoord – en de VCP dat hopelijk vandaag doet - kunnen we snel aan de slag met de verdere uitwerking, schrijft MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof in zijn column voor De Ondernemer.

Jacco Vonhof (foto ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN) 18 juni 2019

Pensioen regeling akkoord

Ik ben er blij mee. Jaren is er gesproken over het pensioenstelsel: hoe houden we het toekomstbestendig, eerlijk en betaalbaar. En hoe zorgen we ervoor dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt en dat mensen voor wie het werk te zwaar wordt, eerder kunnen stoppen.

Afspraken zijn goed voor ondernemers in het MKB

Op al deze punten hebben we goede afspraken gemaakt met het kabinet en de vakbonden. Het zijn afspraken die ook goed zijn voor ondernemers in het MKB. Het akkoord is tot stand gekomen met veel oog voor hun positie. Eerst het deel dat we hebben moeten slikken. Een (zeer beperkt) deel van de kosten van het pakket – ongeveer 200 miljoen op een totaal van tenminste 4,5 miljard per jaar op termijn – komt voor rekening van werkgevers, via een bezuiniging op loonkostensubsidies. Op regelingen waarvan typische MKB-sectoren veel gebruikmaken.

Daar was ik niet blij mee en daarom heb ik bedongen dat we deze subsidies zo gaan herinrichten, dat ze beter bij mkb-bedrijven terechtkomen. En daarbij is met minister Koolmees afgesproken dat we opnieuw om tafel gaan over een oplossing voor seizoenswerk in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dan waar het echt om gaat: dat mensen met zwaar werk straks eerder kunnen stoppen, is ook goed voor het mkb. In kleine bedrijven is vaak geen mogelijkheid mensen iets anders te laten doen. En van vroegtijdig ziek uitvallen wordt niemand beter.

Een pot met 800 miljoen

Er komt een pot met 800 miljoen, waar (ook en vooral) MKB-ondernemers een beroep op kunnen doen om de lasten van regelingen voor vervroegde uittreding én investeringen in duurzame inzetbaarheid te verlichten. Van belang voor MKB-ondernemers is ook dat we hebben bereikt dat de pensioenpremies stabiel blijven én dat de waardering voor deze kostbare arbeidsvoorwaarde weer toeneemt. Voor zzp’ers en ondernemers wordt het makkelijker om aan te sluiten bij een pensioenregeling. Ook kunnen ze meer, eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker individueel pensioensparen.

Lees ook: Pensioenakkoord gered: ruime meerderheid FNV-leden stemt vóór

De verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid maakt het mogelijk dat iedereen zich straks tegen een betaalbare premie kan verzekeren; ook de schilder voor wie een AOV nu onbetaalbaar is. Bovendien worden de zzp-organisaties betrokken bij de nadere invulling én wordt er nader onderzocht welke uitzonderingen er nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit akkoord het juiste doen. Voor werknemers én voor (MKB-)ondernemers.

Jacco Vonhof is voorzitter van MKB-Nederland. Maandelijks schrijft hij een column voor De Ondernemer, ook te lezen op onze dinsdagse dagbladpagina in het AD en het Parool.