Nieuws Actueel

Hetty Klavers voorzitter Regieraad Techniek

Van onze redactie 18 januari 2016

Techniek 3

Hetty Klavers wordt op 21 januari voorzitter van de Regieraad Techniek Flevoland. Dat meldt De Stentor. Dit gebeurt bij de kick-off van de regieraad, die op die middag plaatsvindt. Hetty Klavers is dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland.Belangrijke bijdrageWerkgevers, werknemers en de opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de technische sector hebben het initiatief genomen voor de Regieraad Techniek Flevoland. Doel van de regieraad is Flevolandse personen, partijen en projecten te verbinden en initiatieven te stimuleren. De regieraad hoopt zo een belangrijke bijdrage te leveren om de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 te laten beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector.BestuurslidVoor de regieraad is een onafhankelijk voorzitter gevonden in de persoon van Hetty Klavers. Als dijkgraaf van het Flevolandse waterschap kent ze het belang van het hebben van goed geschoold technisch personeel voor bijvoorbeeld de gemalen en het onderhoud aan de dijken. Afstemmingsproblemen tussen vraag en aanbod ervaart ook het waterschap direct. Dat het onderwerp haar belangstelling heeft, blijkt ook uit haar recente benoeming tot bestuurslid van de Unie van Waterschappen waarin zij naast waterveiligheid onder meer educatie in haar portefeuille heeft.