Nieuws Actueel

Hierdoor kan de energierekening van ondernemers stukken duurder uitvallen

De energierekening voor (mkb) ondernemers stijgt volgend jaar met een aanzienlijk bedrag. Dat verwacht Minder.nl. Een middelgrote mkb’er betaalt naar verwachting 1160 euro meer aan energiekosten volgens de zakelijke energievergelijker.

De Ondernemer | Foto: Pixabay 7 december 2017

Entrepreneur ondernemer man pb

Niet alleen middelgrote bedrijven zullen de prijsstijging in de portemonnee voelen. “Gemiddeld genomen betaalt een kleine mkb’er volgend jaar 185 euro meer aan energiekosten”, schrijft de vergelijker in een persbericht. Dit komt neer op een stijging van 7 à 8 procent.

Het leveringstarief (van de energieleveranciers) voor stroom zorgt voor de grootste stijging. Daarnaast spelen leveringskosten (van de energieleveranciers) en netwerkkosten (van de netbeheerders) een rol in de stijging.

Leveringskosten

De berekening van de zakelijke energierekening voor 2018 is gebaseerd op de variabele energietarieven voor 2018 van Eneco. Twee keer per jaar wijzigen die energietarieven: op 1 januari en 1 juli en zoals verwacht stijgen de tarieven. Bij Eneco neemt het tarief voor stroom toe met ruim 5 procent en voor gas met bijna 3 procent. Gezien de stijging op de inkoopmarkt voor energie en gebaseerd op historische data verwacht Minder.nl dat de twee andere grote energieleveranciers Nuon en Essent met een soortgelijke prijsstijging volgen.

Lees ook: Verplicht besparen op energie biedt ondernemers veel kansen

Voor de levering van energie betaalt een middelgrote mkb’er met een energieverbruik van 50.000 kWh stroom en 8.000 m3 gas volgend jaar 170 euro meer. Voor een kleine ondernemer met een energieverbruik van 6.500 kWh stroom en 2.000 m3 gas worden de leveringskosten bijna €40,- duurder.

Omslag

Jarenlang was er een dalende trend in de leveringskosten voor energie, maar sinds begin 2017 is hier een omslag in gekomen met een duidelijke stijging. “Jarenlang was er sprake van dalende inkoopprijzen op de groothandelsmarkt voor energie wat leveranciers doorberekenden in hun energietarieven. Sinds begin 2017 is hier duidelijk een verandering in gekomen” vertelt Rob Leek, eigenaar van Minder.nl.

Energiebelastingen

De heffing op aardgas en elektriciteit (Opslag Duurzame Energie (ODE)) gaat per 1 januari 2018 ook omhoog. “Een middelgrote mkb’er betaalt volgend jaar grofweg 715 euro meer aan heffingen over het energieverbruik en een kleine mkb’er betaalt gemiddeld 110 euro meer”, rekent Minder.nl voor.

Hogere netbeheerkosten

Momenteel buigt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich over alle tarievenvoorstellen van netbeheerders voor 2018. Bij de meeste netbeheerders is er sprake van een stijging waarvan de grootste stijging volgens Minder.nl plaatsvindt bij Liander (9 procent), Stedin en Enduris (14 procent). Al met al bestaat voor beide type ondernemers de zakelijke energierekening voor gemiddeld 60 procent uit energiebelasting, ODE en netbeheerkosten.

Bekijk hier een deel van de onderzoeksresultaten.

Jarenlang was er sprake van dalende inkoopprijzen op de groothandelsmarkt. Sinds 2017 is hier verandering in gekomen

Rob Leek, eigenaar van Minder.nl