Nieuws Actueel

Horeca Nederland: 'Niemand steunt nieuwe coronamaatregelen'

'De nu aangekondigde maatregelen staan haaks op de mededeling van premier Rutte van enkele weken geleden waarin hij aangaf dat de horeca een veilige plek is. Thuis geen feestjes of borrels, ga dan liever naar een horecazaak, daar is het veilig, zei hij toen'. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet disproportioneel. 'Nieuwe steunt die maatregelen'.

Van onze redactie 19 september 2020

Horeca dam zaandam corona crisis

Horeca op de Dam in Zaandam. Ook zij moeten de deuren om 01.00 uur gaan sluiten. Foto: ANP.

'Opnieuw worden horecabedrijven in het nachtleven, met name cafés en clubs, maar ook evenementenlocaties zoals congres-/ zalencentra en hotels met vergaderlocatie zwaar getroffen, terwijl deze sectoren het op dit moment al ongelofelijk zwaar hebben. Daar komt bij dat het aanwijzen van regio’s in Nederland als code oranje of rood door andere landen nu al leidt tot massale annuleringen', stelt KHN.

Disproportionele maatregelen

'Het beperken van de sluitingstijden is volstrekt disproportioneel. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 5,5 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: 55,4 procent thuis, 10,3 procent overige familie, 9,5 procent werksituatie, 9 procent verpleegtehuizen en 5,9 procent kennissen en vrienden'.

'Als je als overheid hierin niet kunt reguleren, dan is dat geen reden om extra maatregelen voor de horeca in te voeren. Volgens nota bene het RIVM zelf, zit het grootste probleem in het gedrag van mensen en het draagvlak in de samenleving; mensen gaan nog steeds de straat op met klachten. Dat los je niet op door de horeca eerder te sluiten of door het maximum aantal gasten nog verder terug te dringen. Het probleem zal zich hierdoor verplaatsen en de kans op illegale feesten, gezelschappen of samenkomsten na middernacht juist versterken'.

Lees ook: Dit zijn de drie nieuwe coronamaatregelen voor horeca

KHN: 'Niemand steunt nieuwe overheidsmaatregelen'

KHN begrijpt dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid taak is om mensen te wijzen op de risico’s, alert te zijn, de maatregelen in acht te nemen en aanvullende maatregelen te treffen. 'Maar dan wel daar waar de waarschuwingen en maatregelen nodig én effectief zijn. KHN heeft de afgelopen dagen daarom actief gelobbyd op zowel landelijk als lokaal niveau om te voorkomen dat er strengere maatregelen voor de horeca zouden worden ingevoerd. Hier ligt immers niet het probleem.'

'Helaas heeft het kabinet de adviezen van verschillende partijen in de wind geslagen. De huidige maatregelen worden dan ook niet gesteund door VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij hebben aangegeven dat de beperking van sluitingstijden voor de horeca disproportioneel is. Ook de politievakbonden en de Nederlandse BOA bond steunen KHN. Zij voorzien grote problemen – ook qua handhaving -, doordat het probleem zich zal verplaatsen naar buiten, waar het snel uit de hand kan lopen. KHN voorziet ook extra overlast op straat en in de illegaliteit, wat grote consequenties zal hebben voor de handhaving van de coronamaatregelen en daarmee voor de veiligheid en de volksgezondheid. Bovendien wordt het probleem op deze manier opnieuw verplaatst naar de grootste besmettingshaard – de privésfeer -; mensen houden tenslotte de behoefte om elkaar te zien.'

Lees ook: Rutte over besmettingen corona: 'Meer dan tien procent terug te voeren op werksituaties'

'Wél extra maatregelen, géén extra steun; het samen optrekken blijft uit'

Het invoeren van deze maatregelen voor een op dit moment zeer kwetsbare horecabranche betekent een directe noodzaak voor specifieke extra steunmaatregelen voor sectoren die niets meer kunnen. KHN dringt er daarom bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk met verbeteringen op het derde steunpakket te komen. De volgende vier aanpassingen staan bovenaan de lijst van KHN:

1- Maak een transitievergoeding via het UWV mogelijk, zodat de transitievergoeding voor mkb-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed.

2- Zorg dat voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk wordt dat, bij de eindafrekening van de steunmaatregelen, de jaaromzet en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019.

3- Maak het voor het gewone mkb gemakkelijk om zonder voorwaarden subsidie aan te vragen.

4- Presenteer een uitkoopregeling of extra bijdrage voor bedrijven die echt niet kunnen exploiteren, zoals evenementen, clubs & nightlife bedrijven), door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

'Een dergelijk besluit voor een sector die dit jaar keihard is geraakt, betekent opnieuw een extra financiële strop voor een branche welke nu al de afgrond in kijkt. KHN roept het kabinet op om het huidige steunpakket onverkort voort te zetten en verder aan te vullen'.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.