Nieuws Horeca

Horeca in winkels: Enschede gooit het roer radicaal om

Een wijntje bij de kledingzaak, een kop koffie in de bieb. Horeca in winkels komt steeds vaker voor, maar niet iedereen is daar even blij mee. Dat schrijft Tubantia Enschede.

Ben Lensink | Foto: Annina Romita 11 augustus 2017

Lunchcafe Stoet

Het kopje koffie bij de kapper is al wat langer ingeburgerd. In menig kledingzaak is tegenwoordig een koffiehoek ingericht waar, indien gewenst, ook een wijntje wordt geschonken. Eventueel wordt er een hapje bij geserveerd.

Beleving

Steeds vaker ziet het shoppende publiek een 'stukje horeca' in de winkels. Winkelen draait tegenwoordig veel meer om de beleving; de binnenstad is als een pretpark. Dus mag ook tijdens het shoppen het natje en droogje in de winkels niet ontbreken. In de volgens pessimisten kansloze strijd tegen de onlineverkopers grijpen eigenaren van fysieke winkels elke mogelijkheid aan om het winkelend publiek te paaien.

Lees ook: Broers maken droom waar met uniek supermarktconcept in Haaksbergen

Ondergeschikte horeca

Ondergeschikte horeca, heet deze mengvorm van detailhandel en horeca. Het is een trend die niet meer lijkt te stoppen. Het college van B en W wil die ontwikkeling niet in de weg staan, mits wordt voldaan aan voorwaarden die zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan Binnenstad 2016 dat onlangs is vastgesteld.

Grootstedelijke uitstraling

Het past in de grootstedelijke uitstraling die het gemeentebestuur zo graag wil zien. In het centrum zijn volgens het bestemmingsplan de functies wonen, horeca, detailhandel, cultuur en ontspanning, publieksdienstverlening en ambachtelijke bedrijvigheid toegestaan. Wisseling van functies is mogelijk, zonder langdurige procedures of een omgevingsvergunning.

Versoepelen

Op deze manier wil het college komen tot 'een spannende mix van functies' en daarom wil het ook in volle vaart vooruit met het Actieprogramma Binnenstad.

Het doel is dat meer bezoekers naar het centrum komen, dat ze daar langer vertoeven, en zo zorgen voor meer omzet in horecagelegenheden, winkels en culturele voorzieningen. Waar mogelijk wil het college planologische belemmeringen wegnemen en de regels tot op zekere hoogte versoepelen. 'We willen ruimte bieden aan vernieuwende initiatieven van bewoners, studenten, bedrijven, instellingen en winkeliers', stellen B en W.

Kleinschalige horeca in winkels

Daar past de combinatie van kleinschalige horeca in winkels ook in, zij het dat de horeca 'ondergeschikt' moet zijn aan de hoofdfunctie. Zo mag de ondergeschikte horeca geen eigen toegang hebben, en mag de omvang van het voor publiek toegankelijke deel van de hoofdfunctie maximaal 40 procent zijn. Het absolute maximum oppervlakte bedraagt 200 vierkante meter. Voor panden die groter zijn dan 2.000 vierkante meter geldt een maximum van tien procent van het deel dat voor het publiek toegankelijk is.

Branchevervaging

Ondanks deze strikte voorwaarden, staat niet iedereen te juichen over deze mengvorm van horeca en detailhandel. Sommige ondernemers vrezen branchevervaging. Ze zijn bang voor een te grote horeca-uitstraling van winkelstraten.

Een willekeurig voorbeeld: stel dat de sportzaak in de oude V&D aan de Brammelerstraat langs de hele gevel kleine tafeltjes zet met twee stoeltjes. Dan lijkt vanaf de straat meer op een restaurant dan een sportzaak. Als dat op meer plekken gebeurt, en er buiten misschien nog een terrasje bijkomt, krijgt het geheel te veel een horecauitstraling.

Oneerlijke concurrentie

Anderen zijn bang voor oneerlijke concurrentie. Zo zou een serieuze horeca-kandidaat voor winkelcentrum Koningsplein op het laatste moment zijn afgehaakt, wegens de aanwezigheid van lunchcafé Stoet (Foto) in de bibliotheek aan de Pijpenstraat. Voor het college telt dat iedere betrokkene zich moet houden aan de regels. Dan is er niets aan de hand. Het college bemoeit zich niet met de vrije marktwerking.

Nieuwe generatie ondernemers

"Dit is de toekomst. We hebben te maken met een nieuwe generatie ondernemers. Het nieuwe, gewijzigde bestemmingsplan is een compromis waar alle partijen mee uit de voeten kunnen. Eenvoudiger en flexibeler", aldus Eelco Eerenberg, stadsdeelwethouder Centrum.

Kliklijn

Hij wijst erop dat ondernemers kunnen bellen, wanneer ze zien dat collega's zich niet aan de regels houden. "En ik weet inmiddels dat ze dat ook echt doen. Er wordt 100 procent geklikt. In dat geval sturen wij onze controleurs erop af en treden we handhavend op. Ze krijgen dan eerst een aanschrijving en als het nodig is een dwangsom opgelegd", aldus Eerenberg.

We hebben te maken met een nieuwe generatie ondernemers

Eelco Eerenberg