Nieuws Actueel

Idee om Maasbommel met water te verbinden via een 'boardwalk'

Het dorp Maasbommel ligt met de rug naar het water gekeerd door een gebrekkige regie bij de ontwikkeling van recreatiegebied De Gouden Ham.

Anne Nijtmans 15 februari 2016

Goudenham1065

Bewoners en het dorpscomité willen Maasbommel en de waterkant weer naar elkaar laten groeien. Een verbindend element hierbij kan een 'boardwalk' zijn.

Een boardwalk is een verhoogde boulevard met een vloer van planken. "Deze voetgangerszone zou buitendijks moeten komen. Doordat het pad hoger ligt, heb je uitzicht over het water", verklaart Gerard Klop, buurtbewoner en een van de bedenkers van het plan. "Dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat die uitzichten leuk zijn. Dat er iets gedaan wordt aan de 'verrommeling' langs de dijk. Geen hoge hagen of hekken met prikkeldraad."

In de Gouden Ham bij Maasbommel liggen jachthavens en drijvende vakantiehuizen. Vooral ter hoogte van de watersportcentra is weinig te zien van het water door loodsen en horecagebouwen. "Bewoners van Maasbommel kunnen nauwelijks meer bij de Maas komen", zegt Klop. "De dijk is een barrière geworden."

Inmiddels heeft de gemeente West Maas en Waal toegestaan dat er nog meer gebouwd wordt langs de Gouden Ham. Ondernemer Adri van Ooijen mag langs de Bovendijk een nieuw watersportcentrum en een appartementsgebouw neerzetten. Van Ooijen heeft toegezegd dat hij zijn plannen wil ontwikkelen in samenspraak met dorpscomité een aanwonenden. Er is al een verkennend gesprek geweest.

"Maar we willen niet van object naar object hobbelen", zegt Gerard Klomp. "Daarom hebben we een denkrichting geformuleerd die gaat over de toekomst van Maasbommel én De Gouden Ham. Het rustige dorp en het levendige recreatiegebied kunnen elkaar versterken."

In de landelijke, buitendijkse zone net westelijk van de Gouden Ham komt een nevengeul en het terrein wordt daarna ingericht als natuurgebied met wandelpaden. Ter hoogte van restaurant De Pont zou dat wandelpad kunnen aansluiten op de boardwalk die langs de jachthavens doorloopt tot restaurant De Korenmolen.

"Het kan een aantrekkelijk flaneergebied worden voor toeristen en dorpsbewoners", zegt Gerard Klop. "Met leuke horeca en terrassen bij de jachthavens, bankjes en ontmoetingspunten."

De plannenmakers doen verder de suggestie om meer te doen met het verleden van Maasbommel als Hanzestad en recente historie zoals de Maaskanalisatie.

Ze hebben hun ideeën deze week al gepresenteerd aan de gemeente en sturen ze ook op naar ondernemers en recreatieschap.