Nieuws Actueel

Imagocrisis investeerders: waarom veel ondernemers hun bedrijf liever niet verkopen

Waar investeerders vinden dat een investeringsfonds een positief effect heeft op de ondernemerswaarde, zijn ondernemers hier zelf minder enthousiast. Maar liefst 73% van de ondernemers denkt dat het belang van een investeerder afwijkt van het bedrijfsbelang. Dit blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor, die is uitgevoerd in opdracht van Marktlink Fusies & Overnames.

De Ondernemer | Foto: ANP 29 september 2017

Sjeik 1

Voor het onderzoek werd voor het vierde jaar op een rij telefonisch contact opgenomen met tweehonderd MKB-bedrijven met een grootte van tien tot tweehonderd medewerkers. Daarnaast zin zeventig investeerders gevraagd naar de ontwikkelingen in de overnamemarkt.

Groot verschil

Het eerste wat opvalt is dat er een enorm verschil is tussen ondernemers en investeerders en hoe zij tegen overnames aankijken. Waar investeerders kijken naar het management en de groeipotentievan een bedrijf, vinden ondernemers opgebouwde klantrelaties en de naam van de onderneming van veel grotere waarde.

Lees ook: Familiebedrijf Brabantia doet eerste overname in veertig jaar

Uit het onderzoekt blijkt dat slechts 10 procent van de ondernemers management als het belangrijkste onderdeel van voor de bedrijfswaarde. Van de ondernemers gelooft 15 procent dat investeerders handelen vanuit het bedrijfsbelang. Hebben investeerders een imagoprobleem? Maar liefst een kwart van de investeerder (26 procent) geeft erkenning aan het feit dat investeringsfondsen aan een imagocrisis leiden.

Geschrokken

Tom Beltman, partner bij Marktlink Fusies & Overname, zegt best geschrokken te zijn van deze veelzeggende resultaten. ,,De rol van investeringsfondsen neemt enorm toe in het MKB. In circa de helft van de transacties is een investeringsfonds betrokken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaren geleden", legt Beltman uit. ,,Het is daarom jammer dat het vertrouwen in investeringsfondsen zo laag is."

Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financien blijkt het tegenovergestelde: investeringsfondsen hebben een positieve invloed op de economie. ,,Met de uitkomsten van de Marktlink Monitor en het bespreekbaar maken van dit onderwerp hopen wij investeerders en ondernemers meer met elkaar te verbinden en zo het vertrouwen in de fondsen te verbeteren", vertelt Beltman.

Ondernemingswaarde

Wel zijn investeerders op hun beurt somberder ingesteld over de ondernemingswaarden. Ongeveer 25 procent van de investeerder denkt dat de multiples stijgen, tegenover maar liefst 82 procent van de ondernemers. Gemiddeld gokken verkopers op circa 8,4 keer de jaarwinst (in 2016 9,4 en in 2015 8,8 keer) en dat is veel hoger dan het marktgemiddelde van 6.

Beltman legt uit: ,,Wij zien in 2017 een duidelijke stijging van de prijzen. Als gevolg van de hoeveelheid kapitaal in de markt bij investeerders, strategische partijen met liquiditeitsoverschotten, banken die weer meer financieren en toenemende concurrentie wordt er 10% tot 20% meer betaald voor bedrijven dan een jaar geleden.”

Geen haast

Door de momenteel aantrekkende economie, zijn ondernemers minder bereid om hun bedrijf te verkopen. Omdat een grote meerderheid van de ondernemers (zo'n 97 procent) gelooft dat hun bedrijf de komende jaren in de waarde gelijk blijft of zal stijgen, wordt er verwacht dat verkoop op middellange termijn meer geld in het laatje zal brengen. Vorig jaar dacht 40 procent van de ondernemers binnen vijf jaren de onderneming te willen verkopen. Dit jaar is dat slechts 25 procent. Geen haast, dus.

,,Een belangrijke verklaring voor de daling ligt bij de positieve ontwikkelingen in de economie", stel Beltman. ,,Waar vorig jaar, na jaren van neergang, de resultaten aantrokken maar het vertrouwen nog broos was, waren meer ondernemers moe en toe aan verkoop. Nu het MKB echt op stoom ligt is de verkoopbereidheid weer genormaliseerd en hebben ondernemers geloof in de toekomst. Zij stellen verkoop nog even uit. Dit is een echte vertrouwensindicator.”