Nieuws Actueel

ING waarschuwt voor daling huizenprijzen door klimaatrisico's

Klimaatverandering kan een daling van de woningprijzen veroorzaken omdat die de risico’s op woningschade, bijvoorbeeld door wateroverlast, droogte, hitte en overstroming, verhoogt. Daarvoor waarschuwt ING Research in een rapport. Huizenkopers houden volgens de bank nog maar nauwelijks rekening met deze klimaatrisico's.

ANP 13 juli 2023

ANP130723067 1

Zo worden woningen met een hoger overstromingsrisico niet of nauwelijks tegen een lagere prijs verkocht dan woningen waarbij dit risico kleiner is. Een belangrijke oorzaak is dat het gevoel van urgentie om klimaatrisico’s mee te wegen ontbreekt. Ook zijn de risico’s volgens de kenners van ING moeilijk in te schatten en ontbreekt het aan kennis over het mogelijk hoge eigen financiële risico in geval van klimaatgerelateerde woningschade.

De onderzoekers van ING verwachten dat in de nabije toekomst de impact van klimaatrisico’s wel duidelijker zichtbaar wordt in de prijs van een woning, bijvoorbeeld als er een standaardmethodiek komt om die risico’s beter in te schatten. Wanneer en hoeveel de woningprijzen als gevolg van klimaatrisico’s zullen dalen is volgens ING moeilijk in te schatten, maar de potentiële impact voor woningeigenaren en de financiële sector is volgens de bank heel groot.

Gevolgen klimaatverandering

In Nederland vertaalt klimaatverandering zich in hogere temperaturen, het vaker voorkomen van droogte naast hevige en langdurige neerslag, en op de lange termijn een stijgende zeespiegel. Voor de woningmarkt verhoogt dit de kans op overstromingen en wateroverlast, funderingsschade en hittestress. Het herstellen van de schade die dit toebrengt aan woningen kost veel geld. Wanneer de markt deze verwachte schadekosten meeweegt in aankoopbeslissingen, zal dat de woningprijzen onder druk zetten.

Huishoudens en professionele partijen op de woningmarkt zijn volgens ING vaak ook niet goed bekend met de polisvoorwaarden van hun verzekering in geval van klimaatschade. Ook heerst er onduidelijkheid over de mate waarin de overheid gedupeerden van natuurrampen compenseert. Huishoudens zijn zich hierdoor vaak niet bewust van het financieel eigen risico van klimaatschade. Dit eigen risico is potentieel groot, omdat niet alle klimaatgerelateerde schade aan woningen te verzekeren is en overheidscompensatie voor geleden klimaatschade geen vaststaand gegeven is.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws