Nieuws Actueel

Innovatieve Losserse boer met alleen maar paarden

Johan ter Denge is in meerdere opzichten een uitzondering op de regel. De rossige agrariër is, ondanks zijn jeugdige leeftijd, nu al zelfstandig boer. En wat hem ook een aparte status geeft: hij doet niet in koeien. "Mijn vader, die in 2009 overleed, had nog wel 40 koeien. Maar daarmee red je het niet. Wil je als melkveehouder overleven, dan heb je tegenwoordig toch zeker zo'n 150 koeien nodig. En dan moet je ook zo'n 15 á 20 hectare weidegrond hebben. Dat hadden we niet."

René Beune | Foto: Frans Nikkels 14 december 2016

Johan ter Denge

Commerciële economie

Voor het overlijden van zijn vader zaten ze al samen in een maatschap. Johan wist ook al waar hij naartoe wilde met het bedrijf. "Ik studeerde aan Saxion Hogeschool in Enschede. Commerciële economie. Ik koos voor de richting vrije tijd. Ik zag daar een link met het bedrijf."

Verandering

"Met paarden heb je minder ruimte nodig. In de directe omgeving van Losser heb je heel weinig paardenpensions. Mensen uit de stad die een paard hebben, kunnen hem hier stallen." Johan ter Denge heeft het bedrijf de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Op de deel, waar ooit koeien stonden, zijn nu paardenstallen. De tegenoverliggende loopstal is ook compleet ingericht voor paarden. En daar weer achter staat een schuur met een binnenmanege. "Hier is nog ruimte voor enkele stallen. Die wil ik ook nog realiseren", zegt hij.

Uitbreiding

De werkzaamheden bij Ter Denge zijn keurig gescheiden. Hij voert de paarden, hij zorgt ervoor dat ze - het hele jaar door - een paar uur in de wei lopen. Het uitmesten van de stallen moeten de eigenaren van de paarden zelf doen. Hij heeft in totaal 40 stallen. En die zijn bijna continu bezet. "Of ik nog meer paarden zou kunnen krijgen? Qua vraag zou ik wel 80 stallen vol kunnen krijgen. Maar dan krijg je ook weer te maken met milieueisen en andere aspecten. En daar heb ik geen trek in."

Ter Denge heeft nog wel andere plannen. "Ik wil nog eens vier appartementen bouwen. Twee voor vier personen en twee voor twee personen. Met daar omheen een paar stallen, zodat mensen vanuit hun slaapkamerraam hun paard kunnen zien." De appartementen moeten een nieuwe toeristische impuls geven aan Losser. Ter Denge: "Er zijn heel veel mensen die met hun paard de natuur in willen. Maar er zijn weinig plekken waar ze met hun paard een paar dagen kunnen blijven. Daar voorzie ik straks in met mijn appartementen."

Subsidies

Hij had snel willen beginnen met het realiseren van de onderkomens. En hoopte daarvoor steun te vinden bij de provincie. Hij diende een aanvraag in voor Leader-gelden. Die worden toegekend voor projecten die de economie in de provincie stimuleren. "Maar mijn aanvraag is afgewezen. Vonden ze te commercieel. Zit ook wel wat in. Maar er zijn wel vaker projecten met een commercieel karakter goedgekeurd. In Haaksbergen was een fokker van herten. Die kon het vlees niet kwijt en is toen met een restaurant begonnen. Daarvoor kreeg hij wel geld. Is er dan zo'n groot verschil met mijn aanvraag."

Hij heeft de moed nog niet opgegeven. Hij probeert nu grensoverschrijdende subsidie aan te vragen door samenwerking te zoeken met een Duitse ondernemer die hetzelfde wil doen als hij. "Als er geen subsidie in zit, dan moet ik maar een paar jaar wachten. Maar die appartementen komen er."