Aangeboden door PZEM

Branded Content Actueel

Jarig PZEM blaakt weer van het zelfvertrouwen

Energiebedrijf PZEM bestaat honderd jaar. Maandag hijst het bedrijf een jubileumvlag bij het hoofdkantoor in Middelburg. De vlag in top symboliseert de wederopstanding van PZEM. Het energiebedrijf klimt uit het dal, zeggen algemeen directeur Frank Verhagen en operationeel directeur Niels Unger.

Frank Balkenende (PZC) 1 mei 2019

Pzem energie bedrijf energiebedrijf middelburg frank verhagen niels unger

Een paar jaar terug, na de opdeling van het grote Delta, werd het bedrijf beschouwd als een sterfhuis, zo schrijft PZC. Weliswaar met 700 miljoen euro op de bank dankzij de verkoop van Delta-onderdelen, maar met zwaar verliesgevende energiecentrales die de reserves zouden opslokken. PZEM zou zichzelf opbranden, dachten critici. Het tij lijkt echter te keren voor het energiebedrijf dat inclusief het personeel bij de centrales 550 medewerkers telt.

Is het honderdjarig bestaan een moment van hernieuwd zelfvertrouwen? PZEM lijkt namelijk wat beter te presteren.

Verhagen: ,,Het geeft wel nieuw elan aan het bedrijf. Ja, we laten nog wel verliezen zien, maar we komen sneller uit het dal dan we dachten. Ten eerste omdat de energieprijzen stijgen waardoor onze centrales het wat beter doen, ten tweede omdat we kosten weten te besparen en ten derde omdat we succesvol zijn met onze handelsactiviteiten in energie.’’

Wanneer gaat PZEM weer winst maken?

Verhagen: ,,De energieprijzen trekken aan. Het resultaat gaat geleidelijk omhoog, maar we lopen iets achter die trend aan omdat we de stroom die we opwekken in stukjes vooruit verkopen. Het betekent dat we een deel van de stroom die we anderhalf jaar geleden verkocht hebben tegen marktprijzen van toen, nu pas leveren. Dat doen we om de risico’s te spreiden. In een dalende markt heb je daar profijt van, in een stijgende markt loop je iets achter. Het feit dat sinds april 2018 de prijzen aantrekken, is niettemin goed nieuws voor PZEM. Rond 2021 moeten we weer winst maken.’’

Waarom stijgen de stroomprijzen?

Unger: ,,De C02-rechten komen eindelijk op een niveau waarvoor dit emissiesysteem bedoeld is. Jarenlang schommelde de C02-prijs tussen de 5 en 10 euro per ton. Nu ligt die tussen de 20 en 25 euro. Dat is een serieus deel van de energieprijs. Daarnaast is de gasmarkt erg beweeglijk. De vraag naar gas neemt toe doordat de kolenprijs is gestegen. Bovendien is de gasprijs gedaald door een milde winter en een groter aanbod van LNG, vloeibaar gas. Daardoor kan de gasgestookte Sloecentrale iets voordeliger draaien. Het belangrijkste is dat die ontwikkelingen leiden tot een fundamenteel hogere energieprijs.’’

Wat betekent dat voor het rendement van jullie kerncentrale in Borssele?

Verhagen: ,,In 2008 lag de stroomprijs op 83 euro per megawattuur. Dat waren de goede tijden voor de kerncentrale. In februari 2016 was de prijs gekelderd naar 26 euro. Nu zitten we rond de 50 euro per megawattuur. Het gaat de goede kant op, want het omslagpunt ligt rond de 45 euro. De kerncentrale draaide een jaar of drie, vier verlies. Nu is de centrale financieel weer boven water. Het positieve nieuws is dat het herstel sneller gaat dan gedacht. Maar ook hier: vorig jaar hebben we nog toe moeten leggen op de kerncentrale, omdat we de stroom deels vooruit hebben verkocht.’’

Hoe ziet het financiële plaatje van 2018 eruit?

Verhagen: ,,We hadden verliezen voorspeld, maar doen het iets beter dan verwacht. Niettemin moeten we rond de 50 miljoen euro verlies nemen. We hebben ook een tegenvaller gehad, omdat de kerncentrale er lang uit lag in 2018. Aan de handelskant deden we het erg goed. We hebben het 15 miljoen euro beter gedaan dan we hadden voorzien. We zijn daarom gepast trots.’’

Er komt de komende jaren enorm veel groene energie bij van windparken op zee en grootschalige zonneparken. Houden jullie daar rekening mee in de bedrijfsstrategie?

Unger: ,,Het is lastig om investeringen te plannen, want in Nederland bestaat al een overschot aan energieproductie. Daar wordt met windparken op zee gesubsidieerde overcapaciteit aan toegevoegd. Je praat over 4,5 Gigawatt aan gepland vermogen. Dat gaat de markt verstoren. Ik moet ook nog zien of windparken op zee die zonder subsidie zijn aanbesteed, wel gebouwd gaan worden. Wij hebben gerekend en zien niet hoe daar een sluitende businesscase voor te maken valt. De markt zal ook nog beweeglijker worden. Dat is goed nieuws voor de Sloecentrale, die snel kan worden ingezet om het hoofdstroomnet te stabiliseren, maar slechts nieuws voor de kerncentrale. Die kun je niet even afschakelen.’’

Verhagen: ,,PZEM kan op de energiemarkt een belangrijke rol spelen in het managen van vraag en aanbod. Wij hebben daarvoor een geschikte centrale en de kennis. Bovendien zijn we een betrouwbare partner. De Sloecentrale kan in een paar uur op vol vermogen draaien. We verwachten dat met de toename van wind- en zonne-energie de premie voor onze flexibiliteit omhoog zal gaan.’’

Sommige politieke partijen vinden dat er nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd als deeloplossing voor het C02-probleem. Hoe ziet PZEM dat?

Verhagen: ,,Nergens in de wereld worden kerncentrales gebouwd zonder dat de overheid daarin deelneemt. De Nederlandse overheid zit nu in een gedoogrol. Als iemand met een plan komt, gaat ze er naar kijken. Nou, dan gaat het nooit gebeuren. Een tweede kerncentrale zou echter een fantastisch keuze zijn. Als je nu ziet hoeveel subsidie aan wind op zee wordt uitgegeven, kun je ook een deel gebruiken voor kernenergie. Ik snap de emoties over kernenergie, maar de statistieken laten zien dat dit een goede keuze is. Maar het gaat niet gebeuren als de overheid dat niet actief trekt.’’

Moet de kerncentrale na 2033 openblijven?

Unger en Verhagen: ,,Het is gezien de klimaatdiscussie noodzakelijk daar nu onderzoek naar te doen. Er valt dan een C02-vrije centrale weg, waarvoor iets in de plaats moet komen. Wij denken dat onze kerncentrale een belangrijke rol kan blijven spelen. We hebben nog serieuze studies te doen. Ook moet er voldoende draagvlak voor zijn. Verder willen we onderzoeken of het afvangen van C02 van de Sloecentrale, om die door te leveren aan Zeeland Refinery, kansrijk is. Als dat mogelijk is, gaat PZEM toe naar volledig C02-vrije energieproductie.’’

Welke rol wil PZEM spelen in de energietransitie?

Verhagen: ,,Slechts een kwart van het energieverbruik is elektriciteit. De overige driekwart is gas- en olieverbruik. Daar is veel meer milieuwinst te halen.’’

Unger: ,,We moeten de productie van groene waterstof omarmen. In Zeeland gebruiken Dow, Yara en Zeeland Refinery enorme hoeveelheden waterstof die met aardgas worden gemaakt. We doen binnen het platform Smart Delta Resources studie naar de bouw van een proef-elektrolyser voor de productie van groene waterstof. Die zou kunnen draaien op stroom van windparken, maar ook de kerncentrale kun je daarvoor inzetten. De kunst is om de elektrolyser op te schalen. Op die manier kun je de industrie laten omschakelen op een schone grondstof.’’

Is PZEM na alle treurnis rond de opdeling van Delta de weg van hoop ingeslagen?

Verhagen: ,,Dat voelen wij wel zo. Fijn dat jullie dat ook opvalt.’’