Nieuws Actueel

Juridische strijd om passage Vijfhoek Oldenzaal

Ze hadden het beloofd. Nu ligt de brief bij het college. Tegenstanders sluiting ingang Vijfhoek schuwen strijd niet.

Stephan Scheper | Foto: Marieke Bakker 25 april 2016

In Den Vijfhoek Oldenzaal Marieke Bakker

Mocht de gemeenteraad akkoord gaan met afsluiting van de passage Deurningerstraat, vanavond of op een later tijdstip, dan zal dat leiden tot een juridisch conflict met de ondernemers en vastgoedeigenaren van de Deurningerstraat, Steenstraat en Grootestraat.

Namens deze partijen kondigt mr. J.T. Fuller aan dat zijn cliënten in dat geval juridische stappen zullen ondernemen. Duidelijk is dat zij zich met hand en tand gaan verzetten tegen het onttrekken aan de openbaarheid van dit deel van de Vijfhoek.

Brief aan gemeente"U geeft aan", schrijft Fuller in zijn aangetekende brief aan het college, "dat voor het gebruik van het winkelcentrum essentieel is dat bezoekersstromen worden gebundeld. Met het door u omschreven bundelen, wordt het onmogelijk gemaakt om de passage Deurningerstraat te gebruiken."

"Dit betekent dat deze straat, Grootestraat en Steenstraat worden afgesneden voor bezoekersstromen. De gevolgen voor de in deze straten gevestigde ondernemers zullen enorm zijn. De indruk ontstaat dat u als gevolg van recente correspondentie van de ontwikkelaar thans deze kwestie niet meer objectief dan wel met inachtneming van alle belangen wenst en kunt bezien. Dit laatste zou spijtig zijn."

BestemmingsplanDe advocaat stelt verder dat de huidige plannen ook voorzien in de vestiging van een openbare bibliotheek in een kernwinkelgebied. Volgens hem is dat in strijd met het geldende bestemmingsplan. Planologisch is de komst van bedrijven in de categorie 1 op dit moment niet toegestaan.

Fuller verwijst in dit verband ook naar de 'staat van bedrijfsactiviteiten' die bij het bestemmingsplan horen. Dit overzicht geeft precies aan welke activiteiten in welke categorie thuishoren.

Ondernemers extra ingang nodigEric de Vries, eigenaar van vastgoed in de Deurningerstraat, stelt dat de gemeente haar eigen bestemmingsplan niet begrijpt: "Het winkelcentrum In den Vijfhoek heeft nu de bestemming kernwinkelgebied. Daar zijn geen bedrijven in de categorie 1 of 2 toegestaan. De bieb valt in categorie 1, daar kun je volgens mij niks anders van maken. Ik begrijp niet dat daar zo luchtig over wordt gedaan. Het is absoluut niet onze ambitie om de bieb tegen te houden. Maar die verbinding met de Vijfhoek vanuit de Deurningerstraat moet er komen. Het gaat ons om de koopstromen. Unibail wil geen tweede ingang, maar wij wel", benadrukt De Vries.