Nieuws Actueel

Watersnood Limburg: kabinet trekt portemonnee, maar niet voor ‘volledige’ schade

Het kabinet trekt de beurs om de schade te vergoeden van de verwoestende wateroverlast in Limburg. Maar wat er precies vergoed gaat worden, hoe en aan wie is nog de vraag. Wel is duidelijk dat het gaat om een ‘tegemoetkoming’ van de materiële schade, ‘niet om een volledige vergoeding'. Intussen staat de teller op Giro 777 boven de 3 miljoen euro.

Van onze redactie 15 juli 2021

Laatste update: 18 juli 2021 00:01

Roermond terras overstroming watersnood

Een terras aan het hoogwater in de Roer in het centrum van Roermond, waar omwonenden even zijn gaan zitten. Het hoge water daar wordt met name veroorzaakt door enorme regenbuien in het stroomgebied van de Roer in Duitsland en de Maas in Belgie en de Ardennen. Foto: ANP.

NATIONAAL RAMPENFONDS

Het Nationaal Rampenfonds heeft bankrekeningnummer 777 opengesteld voor hulp aan Zuid-Limburg. Daar is al ruim 3 miljoen euro gedoneerd. Giften kunnen worden overgemaakt via giro777.nl of via elke bank in Nederland op rekeningnummer 777. Kijk voor meer informatie op nationaalrampenfonds.nl.

Per formeel besluit en via een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat de waterellende in Limburg een ‘ramp’ betreft. Die beslissing door het demissionaire kabinet, donderdagavond na crisisoverleg, zorgt ervoor dat de zogeheten Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking treedt. De overheid kan zo de schade vergoeden die niet te verzekeren valt en niet is te verhalen. ,,Het gaat om materiële schade die niet op een andere manier kan worden vergoed", zei Van Veldhoven tegen AD.nl. ,,We willen als signaal geven: Limburg staat er niet alleen voor, ook financieel niet.”

'Limburg staat er niet alleen voor, ook financieel niet'

De burgemeester van Valkenburg riep eerder vandaag al om vanwege de watersnood de speciale wet voor schade bij rampen in te stellen. ,,De schade is niet te overzien”, zei burgemeester Daan Prevoo. Er is schade aan en in huizen, bij bedrijven en aan wegen en bruggen. Rutte stelde dat de aanwezige bewindspersonen ‘onder de indruk’ waren van het verslag dat zij van Van Veldhoven kregen, die zelf in het rampgebied was geweest: ,,Je ziet de kracht van het water. Het is voor ons mensen heel moeilijk je daartegen te wapenen.”

Lees ook: Wateroverlast raakt ook ondernemend Limburg keihard

Dat stempel van een ramp telt symbolisch om de ernst van de situatie te bevestigen, maar heeft ook formele gevolgen voor de beurs van het Rijk. De overheid kan dan namelijk de schade vergoeden die niet te verzekeren valt, of niet wordt uitgekeerd en zo niet is te verhalen. ,,Het gaat om materiële schade die niet op een andere manier kan worden vergoed’’, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Toch gaan eerst de verzekeraars aan de slag- uiteraard. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) kwam daarover al met geruststellende berichten. Schade aan huizen en bedrijfspanden wordt vergoed, ook als er schade is die indirect is, zoals bijvoorbeeld door stroomuitval. Autobezitters die allrisk of casco zijn verzekerd, krijgen eveneens een vergoeding. Het aantal schademeldingen stond bij verzekeraar Interpolis vrijdagochtend op ruim 700.

Maar sommige, niet in polissen opgenomen schade, komt door het besluit van het kabinet straks op het bordje van de overheid. Daarvoor werd in 1998 de rampenwet Wts in het leven geroepen. Die moet gedupeerden helpen na schade door ‘zoet water’ (rivieren, niet de zee), of door ‘een aardbeving, een andere ramp of een ander zwaar ongeval’.

Volgens de wet gaat het Rijk in het aangewezen rampgebied voor gedupeerden via experts de onverzekerde schade vaststellen. In de wet staat die ruim omschreven.

Hoe dat precies gaat verlopen, weet het kabinet nu ook nog niet. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het exacte rampgebied wordt aangewezen. ,,En dat kunnen we pas doen als het water is gezakt, de meldingen geïnventariseerd zijn en het totaaloverzicht een feit is”, zegt een betrokkene.

Volgens de wet gaat het Rijk in het aangewezen rampgebied voor gedupeerden via experts de onverzekerde schade vaststellen. In de wet staat die ruim omschreven. Van woningen tot woonboten, van schade aan gewassen tot verwond of gedood vee en van evacuatiekosten tot zoekgeraakte spullen.

De spelregels daarover worden nog wel, in een zogenoemde ministeriële regeling, vastgesteld. Niet alleen over welke schade vergoed kan worden, maar ook hoe claims ingediend en behandeld worden. Er is daarbij wel een mogelijkheid voorschotten uitgekeerd te krijgen.

Lees ook: Watersnoodramp Limburg: het waterpeil daalt, maar nu?

De wet kent daarbij ook wel enkele ‘kleine lettertjes’, want de ‘hoogte van de tegemoetkoming’ kan wel degelijk worden begrensd. Bijvoorbeeld aan de hand van de schaderapporten, maar ook kan er ‘een eigen risico en een drempelbedrag’ worden gehanteerd.

Ook in een brief van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer wordt al een winstwaarschuwing afgegeven: getroffenen zullen een ‘tegemoetkoming in de geleden materiële schade’ krijgen, ‘niet om een volledige vergoeding’.

Ter illustratie: Als een bank 500 euro kostte en de dagwaarde is nog 250 euro, dan kan de staat de vergoeding ook maximeren op 100 euro. Dat gaat straks allemaal afhangen van de ministeriële regeling die nog moet worden vastgesteld.

Ruimhartig beleid staat echter voorop, beloofde het kabinet. Staatssecretaris Van Veldhoven: ,,We willen als signaal geven: Limburg staat er niet alleen voor, ook financieel niet.’’

AD Video onder: persconferentie Rutte over de overstromingen in Limburg.

MyChannels Video ID: 238454

Nationaal Rampenfonds: 777 voor hulp overstromingsramp Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Limburg.

Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt, maar er blijven over die ook schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn, is op deze website te lezen.

Volgens voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Clémence Ross-van Dorp, gaat het hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de ‘samenleving weer op gang komt’. Zij benadrukt dat er geen directe steun aan particulieren en ondernemingen gegeven zal worden. ,,Het gaat ons om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren. Wij hopen dan ook op grote bereidheid van Nederlanders, instellingen en bedrijven om ruimhartig te doneren. Want je bent er niet met je herstel van je huis. Het gaat ons om het cement in de samenleving terug te krijgen.”

Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het fonds verdeeld worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws