Nieuws Actueel

Kaldi in Deventer juicht terrascontrole toe

De Deventer horeca klaagt steen en been over terrascontroles, maar er zijn ook voorstanders. Kaldi begrijpt het optreden van de gemeente, meldt De Stentor.

Van onze redactie 14 augustus 2016

Terras stock

Dreigende boetes voor menuborden die al jaren aan de gevel hangen en op terrassen staan of voor andere reclames en uitingen. Veel horeca-ondernemers klagen. Een ander geluid is er ook: Kaldi koffie en thee vindt de controles prima.

Eigenaar Herko Ubbink windt zich op over de in zijn ogen overtrokken kritiek van collega's aan het adres van de gemeente. Volgens Ubbink is het ingrijpen een goede zaak, omdat het anders met 'kermisachtige toestanden' de spuigaten uitloopt rond de terrassen op de Brink en denkt niet alleen hij er zo over.

Informatie

Ubbink wijst erop dat ondernemers op informatie-avonden gelegenheid hadden zich in te lezen. En regels over borden en dergelijke staan helder in de regels en vergunning. Daar controleerde de gemeente nooit op. Tot onvrede van Ubbink, die al eens meemaakte dat menuborden van een collega het zicht op zijn zaak ontnamen. Bij de gemeente klagen leidde tot niets, gecontroleerd werd er niet.

De gemeente zei deze week in deze krant dat het handhaven nu ook gebeurt op aandringen van een aantal ondernemers, die zich 'netjes aan de regels houden.' Dat dwangsommen dreigen als ondernemers zaken niet aanpakken, vindt Kaldi niet gek. Eerder dit jaar zijn aan zaken brieven gestuurd met exact aangegeven wat er niet deugde op het terras, is dat in gesprekken toegelicht en kreeg men de tijd zaken aan te passen. Het komt niet uit de lucht vallen, stelt Ubbink, alhoewel het optreden op details mogelijk doorslaat.

Gedoogbeleid

Veel ondernemers denken er anders over. Zij stellen dat er vooral op pietluttige zaken wordt gecontroleerd en ze gezien het eerdere gedoogbeleid niet dachten dat het zo'n vaart zou lopen. Ze betwisten dat de (deels) nieuwe regels voor borden en uitstallingen op het terras én controles in overleg met de gemeente zijn afgesproken. Er zou de laatste jaren vooral gepraat zijn over nieuwe, uniforme parasols en schermen voor een rustiger beeld op de Brink.

D66 heeft het college van B en W om uitleg gevraagd. D66 vindt brieven en dreigen met dwangsommen niet de juiste manier om met elkaar om te gaan en vraagt zich af hoe de onvrede heeft kunnen ontstaan, gezien de jarenlange aanloop naar het nieuwe beleid.