Nieuws Actueel

Koe in de wei is kassa

Hans van Soest 3 februari 2016

Koeweibuitengrazen1065

Boeren die hun koeien al vroeg in het voorjaar de wei insturen, krijgen daarvoor dit jaar een beloning, bericht het AD.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw, PvdA) maakt vandaag een subsidieregeling bekend om boeren te verleiden hun vee niet uitsluitend op stal te houden.

70 procentVolgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lopen nu 1,1 miljoen koeien geregeld buiten, dat is 70 procent van de melkveestapel in Nederland.

Veel boeren houden hun beesten het hele jaar op stal omdat het ze anders te veel tijd of geld kost. Het kabinet en de zuivelindustrie willen het percentage koeien in de wei verhogen naar 80. Boeren krijgen daarom straks 750 euro als ze hun beesten voor 15 april naar buiten sturen.

WeidevogelsVan Dam kiest voor die datum omdat het gras dan niet met machines hoeft te worden gemaaid. Dat is goed voor de weidevogels, die dan midden in hun broedseizoen zitten. Veel nesten worden tijdens het maaien vernield. Koeien grazen juist om de nesten heen. Veel weidevogels, zoals de grutto en de kievit, zijn bedreigde diersoorten aan het worden.

De subsidieregeling om koeien vroeger buiten te laten grazen, komt bovenop een al bestaande weideregeling. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten boeren hun koeien minimaal 120 dagen per jaar zes uur buiten laten staan. Op een kwart van de melkveebedrijven die van de regeling gebruikmaken, zijn de koeien dag en nacht buiten.

PotjeDe nieuwe subsidie komt uit een potje van 30 miljoen euro dat Brussel aan Nederland heeft gegeven om melkveehouders en varkensboeren te steunen. Die hebben het moelijk door de lage melk- en vleesprijzen.

Uit dat potje worden nog een paar regelingen gefinancierd. Zo krijgen boeren geld als ze meehelpen om veeziektes te bestrijden zonder antibiotica. Door overmatig antibioticagebruik worden bacteriën resistent en zijn ziektes steeds lastiger te bestrijden.