Nieuws Actueel

Kraamzorg Limburg ontslaat 25 mensen

Van onze redactie 11 januari 2016

Kraamzorglimburgonslaat25mensen1065

Groene Kruis Kraamzorg ziet zich gedwongen 25 mensen te ontslaan. De reorganisatie is noodzakelijk omdat er minder kinderen geboren worden en er meer concurrentie van zelfstandige kraamverzorgden is, bericht De Gelderlander.De kraamzorgorganisatie, onderdeel van de Noord- en MiddenLimburgse zorginstelling De Zorggroep, nam vorig jaar al maatregelen om ontslagen te voorkomen. Zo gold al een vacaturestop en werden vrijgekomen werkplekken (als gevolg van pensioen of vertrek van medewerkers) niet meer ingevuld.Ook werden kraamverzorgenden gestimuleerd om elders in de Zorggroeporganisatie aan de slag te gaan, onder meer als verzorgende of (wijk)verpleegkundige in de ouderenzorg. Daarvoor was ook een interne opleiding beschikbaar. Volgens De Zorggroep maakte een aanzienlijk aantal medewerkers vorig jaar al die overstap.Ondanks deze maatregelen blijft de financiële positie van Groene Kruis Kraamzorg wankel. Dit als gevolg van het afnemende aantal geboortes en de groei van het aantal kleine kraamzorgbedrijfjes.Om de organisatie de komende jaren structureel gezond te maken, is daarom een reorganisatie noodzakelijk, zegt De Zorggroep. Dat betekent dat 20 tot 25 medewerkers (samen goed voor veertien fulltimebanen) boventallig zullen worden verklaard.De medewerkers krijgen de komende weken te horen voor wie dat geldt. De boventallige kraamverzorgenden kunnen volgens De Zorggroep gebruikmaken van het huidige sociaal plan van de zorginstelling.Daarnaast krijgen ze hulp van het mobiliteitscentrum van de zorginstelling bij hun zoektocht naar ander werk.Groene Kruis Kraamzorg is in heel Noord- en Midden-Limburg actief, alsook in de regio Sittard. De organisatie telt nu tweehonderd medewerkers, voornamelijk parttimers.