Nieuws Actueel

'Krimpende regio, grijp je kans met integratie'

Van onze redactie 6 januari 2016

Krimpregio1065

Wil de Achterhoek, om de krimp tegen te gaan, daadwerkelijk wat hebben aan de statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die zich hier nu vestigen, dan moet de regio zich richten op goede integratie.

Dat vindt Henkjan Kok, procesbegeleider krimp voor het basisonderwijs in de Achterhoek en Liemers.

"Want anders vertrekken ze", zegt Kok in De Gelderlander. "De meeste vluchtelingen die in de jaren negentig in de Achterhoek belandden, vertrokken destijds na verloop van tijd naar de steden. Willen we dat nu voorkomen dan moet de Achterhoek er zich voor de lange termijn met beleid op richten deze mensen hier te houden."

Kok reageert op het nieuws dat de bevolking in de acht Achterhoekse gemeenten voor het eerst sinds 2007 is gegroeid. Dat komt door het aantal statushouders - bijna 600 - dat zich in 2015 in de Achterhoek heeft gehuisvest.

In de jaren negentig, toen Nederland met vluchtelingen uit de Balkan werd overspoeld, groeide de Achterhoek nog gestaag qua inwoners. Er was geen belang de statushouders in de Achterhoek te houden. Maar in een krimpende Achterhoek, waar steeds meer scholen sluiten en de beroepsbevolking afneemt, is dat belang er wel.

"Ik vraag me al een half jaar af wat de Achterhoek aan de vluchtelingen kan hebben", zegt Kok. "Zeker is dat het aantal leerlingen op de basisscholen hierdoor stijgt. En ook de scholen in het voortgezet onderwijs moeten daar rekening mee houden. Maar hoe groot de aantallen leerlingen zijn, kan ik je niet zeggen. Dat is een van de vragen die we beantwoord moeten krijgen."

Kok pleit voor een nauwe samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en woningbouwverenigingen om tot een zo goed mogelijke integratie te komen van de statushouders. Kok: "Grijp je kans, krimpende Achterhoek, zou ik zeggen. Maar op dit moment zie ik nog niemand die de regie pakt om de aanpak voor integratie te coördineren. En dat moet wel."

Reageren? henny.haggeman@gelderlander.nl