Nieuws Actueel

Laden en lossen gaat de hele dag door in de Oude Pijp

De klachten van bewoners van de Oude Pijp over de drukte door ladende en lossende auto's blijkt terecht, meldt Het Parool. Op sommige plekken in het gebied rond het Sarphatipark is de helft van het aantal voertuigen bedoeld voor levering van goederen.

Marc Kruyswijk 25 januari 2017

Laden lossen

Dat blijkt uit een rapportage die is opgesteld in opdracht van stadsdeel Zuid. Het gaat om het bezorgen van pakketjes bij particulieren en de bevoorrading van bedrijven. Op diverse momenten op doordeweekse dagen zorgt het grote aantal auto's dat onderweg is ervoor dat er files worden gevormd.

Uit de rapportage blijkt onder meer dan het aantal leveringen in de buurt met 10.000 per week uitzonderlijk hoog is, veel hoger dan in andere centrumwijken. Het hoge aantal leveringen wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal horecaondernemingen in de Oude Pijp.

Het blijkt ook bijna de gehele dag druk met vrachtverkeer in de Oude Pijp. Doordat restaurants en cafés in de meeste gevallen zeer regelmatig worden bevoorraad, neemt de drukte op straat toe. De helft van alle horecaondernemers heeft meer dan zestien leveringen per dag. Ook zijn er ondernemers die tot soms wel twintig pakketjes per week aannemen voor bewoners.

De verwachting is dat er met de opening van de Noord/Zuidlijn nog meer zal worden geladen en gelost dan nu al het geval is, wordt geconcludeerd. 'Het zal drukker worden en er zal meer worden geconsumeerd. Als gevolg hiervan is er weer meer behoefte aan goederenvervoer.'

De rapportage geeft een aantal oplossingen om de drukte met vrachtverkeer onder controle te krijgen. Op plekken waar heel veel vrachtverkeer moet zijn, wordt voorgesteld fietsparkeerplekken te combineren met laad- en losplekken.