Nieuws Actueel

'Lastpak' heeft eindelijk zijn haven

Een lastpak is hij zeker, zegt Kees de Neve in BN/DeStem. Tenminste: "Als ik niet eerlijk word behandeld."

Madja Ouhaji | Foto: Jeroen Saarloos 16 maart 2016

Haven Zeeland

Het heeft hem 37 jaar gekost om jachthaven de Schapenput in De Heen af te krijgen. In 1979 al verstuurden zijn vrouw Ria en hij de eerste vergunningsaanvraag naar de gemeente. Ze hadden een stuk land van zes hectare, dat niet geschikt was voor landbouw. Omdat het aan water grensde, wilden ze er een jachthaven maken. "De gemeente heeft ons altijd gesteund", zegt De Neve. Die reageerde dan ook positief op het voorstel, maar de provincie lag dwars.

Na allerlei procedures lukt het toch. In 1990 krijgt De Neve toestemming om de haven aan te leggen, maar een ambtenaar geeft aan dat dat het beste in twee fases kan gebeuren.

Fase 2Binnen een jaar na aanleg van de eerste fase zijn alle ligplaatsen verhuurd. Op naar fase 2? Dat gaat niet zonder slag of stoot. "De provincie wilde het niet. Op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw: ze wilden er een stiltegebied van maken en volgens de provincie past een jachthaven daar niet bij."

Tot De Neves verbazing mag een andere haven in de buurt in 2005 wél uitbreiden. "Terwijl die middenin het stiltegebied ligt en de mijne aan de zijkant." Niet eerlijk, vond De Neve - en hij startte weer procedures op. Uiteindelijk kwam hij bij de Brabantse commissaris van de koning terecht, Wim van de Donk. "Hij gaf zijn mensen de opdracht: ga nog eens kijken. En ga dan niet uit van 'nee, tenzij', maar 'ja, mits'. En dan gaan er deuren open waarvan je niet eens wist dat ze er waren."

LijdenswegHet was een lijdensweg, geeft hij toe. "Het heeft een behoorlijke impact op ons leven gehad." Toch zette hij door. "Het is een gevecht dat je aangaat, omdat je er in gelooft. Als je niet eerlijk behandeld wordt, moet je niet opgeven."

Want dát zat De Neve dwars: hij wilde niets dat niet is toegestaan en toch werd hij steeds tegengewerkt. "Als je aangeeft dat iets niet mag, geef dan een duidelijke reden. En die moet dan ook voor iedereen gelden. Het probleem is dat er op een gegeven moment een bepaalde weg is ingeslagen en dan durft niemand meer tegen zijn collega te zeggen: dat doe je niet goed."

UitbreidingUiteindelijk is het nieuwe bestemmingsplan, met mogelijkheid tot uitbreiding van zijn haven, zonder slag of stoot aangenomen. Eén bezwaar bij de Raad van State is eind vorig jaar afgewezen.

De afgelopen maanden is er dan ook hard gewerkt aan de uitbreiding van De Schapenput. Inmiddels is de haven bijna klaar. Hier en daar zijn nog afrondingswerkzaamheden bezig. Er kwamen 143 ligplaatsen bij, waarvan een groot deel geschikt is voor grotere boten. "70 tot 75 procent van de ligplaatsen is verhuurd. Volgend jaar ligt onze haven vol, daar ben ik van overtuigd."

Precies 25 jaar na de start van de eerste fase opent op 25 mei niemand minder dan de commissaris van de koning Wim van de Donk de heringerichte jachthaven van De Heen.