Nieuws Actueel

'Leegstand is vooral een probleem van ketens'

De leegstand in de Bossche binnenstad is niet zozeer een probleem van Den Bosch, maar vooral van de winkelketens. Dat stelde wethouder Jan Hoskam (financien) gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering, meldt het Brabants Dagblad.

Bart Gotink 2 maart 2016

Leegstand Ketens

"Bij alle failliete ketens hoor je telkens dat de Bossche vestiging juist bijdroeg aan de winst van het bedrijf", aldus Hoskam. "Door de reeks ketenfaillissementen worden we voor het eerst geconfronteerd met leegstand op A1-locaties, daar waar voorheen de druk juist hoog was."

De leegstand in de binnenstad werd besproken op verzoek van Ben Wagemakers van het CDA. Een groot deel van de raadsleden vond dat interpellatiedebat echter een veel te zwaar middel. Met zo'n debat wordt meestal een wethouder of het college ter verantwoording geroepen. Veel raadsleden zagen liever dat het onderwerp in een raadscommissie werd besproken, waarin al een hoorzitting met retailexperts geagendeerd staat.

Kritische vragenWagemakers van het CDA verdedigde zich door te stellen dat zijn partij 'kritische vragen had over wat er tot nu toe was gedaan tegen de leegstand en wat daarvan de resulaten zijn'. De christendemocraat stelde meermaals dat het college de regie moest nemen in het dossier. Daarbij kwam Wagemakers zelf nauwelijks met concrete maatregelen, ook nadat daar wel herhaaldelijk om was gevraagd. Wel gaf hij aan dat de raad en het college moeten kijken naar het toevoegen van beleving en kwaliteit. "We moeten niet enkel vierkante meters vullen."

Hoskam somde een reeks maatregelen op die afgelopen jaren al zijn genomen ter verbetering van de binnenstad: de zondagopenstelling, meer B&B in de stad, een biertje in winkels en gratis wifi.

Paul van der Krabben van Bosch Belang verwees naar Eindhoven, waar het centrum door de komst van verscheidene grote winkelketens de afgelopen jaren 20 procent meer bezoek zou hebben getrokken. "Primark is zo'n voorbeeld. We moeten kijken naar een grote kartrekker voor Den Bosch."

Eerdere bijeenkomstenAfgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met onder meer de gemeente, ondernemers, beleggers en ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch om oplossingen voor de leegstand te bespreken, zo gaf de wethouder aan. Daaruit is onder meer een bidbook voortgekomen, om grote ketens naar de stad te halen. Hoskam gaat op 7 maart tijdens het nieuwscafé in debat met de eigenaar van het V&D-pand Jos van de Mortel (Metropop) en Sietske van der Linden, beleidsadviseur bij InRetail.