Nieuws Actueel

Subsidiepot voor zonnevelden is op

Van onze redactie 15 januari 2016

Legesubsidiepotstruikelblokvoorzonnevelden1065

Noordoostpolder en Lelystad willen grote velden met zonnepanelen. IJsselmuiden krijgt zo'n veld, maar moet nog geduld hebben. De subsidiepot is leeg, schrijft de Stentor. Powerfield uit Dokkum wil aan de Verkavelingsweg in de IJsselmuider Koekoekspolder een 12,8 hectare groot zonneveld aanleggen, met 34.000 panelen, die 2.500 huishoudens van energie voorzien. Om de aanleg te financieren, heeft Powerfield een Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie nodig. "De pot was vorig jaar al op voordat wij in aanmerking kwamen", zegt directeur Symen Jellema. "Dit jaar is het budget verhoogd naar 8 miljard euro. Hopelijk is dat toereikend om ook voor het project in IJsselmuiden subsidie te ontvangen. Uiterlijk in juni krijgen we bericht; we hopen in de zomer te starten met bouwen."EnergieneutraalIn Noordoostpolder is ook interesse in zonnevelden, voor grote windmolens is geen plaats meer. PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente een 'zonneveld' aanlegt, zodat zij zelf in 2020 energieneutraal is. Met de huidige zonnepanelen op daken van sporthallen voorziet de gemeente in 12 procent van haar elektriciteitsverbruik.Hylke Hekkenberg (PvdA- GL-fractie) denkt aan 4 hectare met zonnepanelen tussen de windmolens op de Wester- en Noordermeerdijk. "Daar liggen immers al stroomkabels. Een gemeentelijk zonneveld is de meest effectieve manier op weg naar een energieneutrale gemeente."Andere mogelijke locaties in Emmeloord zijn het evenemententerrein aan de Marknesserweg en langs de Zuidert, waar de gemeente niet mag bouwen vanwege aanleg (ooit) van een Zuiderzeelijn.WaterloopbosHet idee voor zonnevelden is in Noordoostpolder niet nieuw. Zo wil Theo Groen bij Luttelgeest een veld met 10.000 zonnepanelen aanleggen. Martin Daniëls heeft ideeën voor een zonneveld van meer dan 3 hectare aan de rand van het Waterloopbos. En Marknesse Duurzaam denkt aan een veld met zonnepanelen, samen met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium.OmgevingsplanOok in Lelystad zijn concrete plannen voor een zonnepark. Mathé Vermunt wil op 4,5 hectare aan de Vlotgrasweg, naast Natuurpark Lelystad, zonnepanelen. De gemeenteraad is akkoord, maar het plan past niet in het provinciale Omgevingsplan. GS willen meewerken door het zonnepark onder het experimentenkader te laten vallen. Daarmee kan het wél.