Nieuws Logistiek en transport

Logistieke ondernemers willen meer inzet van overheid in energietransitie

Meer ondersteuning van de overheid is nodig waarmee de sector transport en logistiek kan beschikken over duurzame energie en een duurzame logistieke prestatie kan leveren. Dat was de boodschap van Transport en Logistiek Nederland-bestuursvoorzitter Elisabeth Post bij de overhandiging van het ‘Groenboek’ aan Staatsecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Van onze redactie 9 december 2022

Transport vrachtwagen bier

De energietransitie raakt het hart van de sector transport en logistiek. Foto: ANP

Met de bundel aan praktijkverhalen wil Transport en Logistiek Nederland (TLN) duidelijk maken welke belemmeringen ondernemers tegenkomen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Post doet een klemmend beroep op het ministerie: ‘De transitie gaat niet snel genoeg, terwijl de volle vaart wel nodig is.’

De energietransitie raakt het hart van de sector transport en logistiek. De sector toont volgens TLN ambitie om te verduurzamen. ,,Het ligt niet aan de wil. Ondernemers realiseren zich dat de logistieke sector een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in het algemeen en daarbinnen aan de energietransitie in het bijzonder.''

''De energietransitie in de sector vraagt om politieke prioriteiten. Dit Groenboek is een hiertoe een handreiking''

Elisabeth Post, Transport en Logistiek Nederland

Transportsector eist een consistent, duidelijk en ondersteunend beleid

In de dagelijkse praktijk lopen logistieke ondernemers tegen allerlei problemen aan. Denk bijvoorbeeld aan het niet voldoende kunnen opladen van elektrische vrachtauto’s, lange stroperige procedures om de energievoorziening toekomstbestendig en groen te maken of begrenzing in wat netbeheerders kunnen aanbieden en afnemen. ,,Van de overheid verwachten wij een consistent, duidelijk en ondersteunend beleid. Het gaat immers om een gezamenlijke opdracht. De energietransitie in de sector vraagt om politieke prioriteiten. Dit Groenboek is een hiertoe een handreiking'', aldus Post.

Voor het realiseren van de ambities en het nakomen van de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord moet invulling worden gegeven aan een aantal randvoorwaarden. Dat betreft de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Het gaat om groene energie, ondergrondse infrastructuur (energienetwerk), bovengrondse infrastructuur (laadinfrastructuur) en materieel.

''Het is goed dat de sector met dit Groenboek laat zien dat zij graag wil verduurzamen en tegelijkertijd aangeeft waar ondernemers tegenaan lopen''

Staatsecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat)

TLN doet zes helderde aanbevelingen in het Groenboek

Voor een aanzienlijk deel kan de overheid rechtstreeks een actieve en doorslaggevende rol spelen bij het voldoen aan deze voorwaarden. Dat kan zij doen door onder meer te zorgen dat de sector kan beschikken over voldoende duurzame energie, door het stroomnet zo snel mogelijk te verzwaren, door regie te nemen op de tijdige ontwikkeling van laad- en tankvoorzieningen voor zero-emissie goederenvervoer en door de procedures te verkorten die nodig zijn voor een netverzwaring. TLN doet zes helderde aanbevelingen in het Groenboek.

Staatssecretaris Heijnen: ,,Het is goed dat de sector met dit Groenboek laat zien dat zij graag wil verduurzamen en tegelijkertijd aangeeft waar ondernemers tegenaan lopen. Ik ben graag bereid om als Rijksoverheid samen met collega’s Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) te kijken hoe we de sector nog beter kunnen ondersteunen in een snelle energietransitie.''

Lees ook: 40 procent van transportbedrijven in stadslogistiek wil niet overstappen op elektrisch rijden

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws