Nieuws Actueel

Logistieke hotspot zit om ruimte verlegen

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM) komt er voorlopig niet, meldt BN/DeStem. De regio heeft alternatieven te bieden. Nog wel...

Ad Goddrie | Foto: Edmund Messerschmidt 28 maart 2016

Logistiek Hotspot

Een domper van jewelste. Op het punt staan om een deal te sluiten met drie bedrijven voor vestiging op het Logistiek Park Moerdijk (LPM) en het park dan nat zien gaan bij de Raad van State. Niet omdat bezwaarmakers gelijk kregen, maar door een vormfout. "Enorm frustrerend", zegt Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk.

Door het uitstel dreigt het LPM naast 2.700 banen te pakken, meldde Gedeputeerde Staten eerder deze week. Kunnen de ondernemingen eventueel elders in de regio terecht? "Ja", zegt Guido van Liefland van het regionaal werkgelegenheidsinstituut Rewin West-Brabant.

Er zijn voor logistiek en distributie nog grotere kavels beschikbaar in onder meer Breda (Bavelse Berg), Etten-leur en Borchwerf in Roosendaal. "Bergen op Zoom wordt al lastiger, al hebben we daar natuurlijk het Philip-Morris-terrein."

Volgens van Liefland is er geen acuut probleem nu het LPM op zich laat wachten, maar is het potentieel op andere plaatsen in de regio ook niet oneindig. De afgelopen periode hebben zich in de regio relatief grote logistieke spelers gevestigd of hebben bedrijven uitgebreid (zie kader rechtsonder). Doet zich dat weer voor, dan komt de grens wel in zicht. "Wanneer precies is moeilijk aan te geven. Het is in deze branche hollen of stilstaan."

150 hectareHet 150 hectare grote LPM, dat moet komen in de oksel van de A16/A17, is volgens hem vooral nodig om grotere percelen te kunnen aanbieden. Bedrijven vanaf 5 hectare, want grootschaligheid is troef in de wereld van de logistiek. "Grote hallen en het liefst ook bij elkaar. Plaatsen waar je makkelijk kunt opschalen maar waar je als dat nodig is ook makkelijk kunt afschalen."

"Aan grote percelen is inderdaad enorm veel behoefte, dat blijkt wel uit de interesse voor het LPM", zegt Van den Oever, die net als GS geen namen van bedrijven wil noemen. "Mag ik niet, want we hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend."

Blijft vertraging beperkt?Volgens hem gaat het om een modebedrijf, een verlader voor verschillende ondernemingen en om een logistiek bedrijf dat wil verkassen van het industrieterrein Moerdijk naar het LPM. Hij hoopt dat de ondernemingen op het park kunnen wachten. "Voor één bedrijf is 2018 de deadline, dus dat moet kunnen."

De directeur hoopt vurig dat de vertraging beperkt blijft tot negen maanden. "De provincie heeft zeventien jaar nodig gehad om een besluit over het LPM te nemen. Die discussie hoeft wat mij betreft niet over. En alle inhoudelijke bezwaren zijn door de Raad van State van tafel geveegd."

Logistieke hotspotIn de ogen van Arn van der Vorst, directeur van het Bergse Mepavex Logistics en voorzitter van de stuurgroep logistiek van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), mag het zuidwesten van ons land zich inmiddels een logistieke hotspot noemen. Het LPM is volgens hem van groot belang om verdere stappen te kunnen zetten. "Er liggen enorme logistieke kansen tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen, maar dan hebben we wel meer ruimte nodig."

Van der Vorst heeft ook zorgen. Het LPM wordt straks via een viaduct over de snelweg verbonden met het industrieterrein Moerdijk. "Maar er is geen rechtstreekse verbinding geregeld met het water en het spoor. Dat moet wel gebeuren. Wij hebben de rijksoverheid opgeroepen daarin te investeren. Enkel een goede ontsluiting over de weg is onvoldoende om het park echt goed in de markt te zetten. Het heeft minimaal drie verschillende ontsluitingen nodig."

Van den Oever roemt juist het arsenaal aan infrastructuur. "Er komt een interne baan tussen het LPM en het industrieterrein. Daar hebben we weg, water en spoor. Dat is juist de kracht van ons industrieterrein."

De havenschapsdirecteur zet nu alles op een snelle komst van het LPM. "Dat moet er echt komen. Ik hoop dat we begin volgend jaar kunnen gaan bouwen. Bij ons ligt alles klaar."